Wijzigingen uitgaven huis-aan-huiskranten

Met ingang van 1 november (week 45) zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de verschijningen van de huis-aan-huiskranten in de Achterhoek. Deze wijzigingen zijn in overleg tussen Achterhoek Nieuws en DPG Media (voorheen De Persgroep) tot stand gekomen.

Meisje

Op weg naar een duurzame lokale nieuwsvoorziening in de Achterhoek

Het medialandschap is continu in beweging en zo verandert ook de rol van de huis-aan-huiskrant, waarbij de combinatie van print met online en social media steeds belangrijker wordt.

Uit het lezersonderzoek dat vorig jaar is gehouden onder de lezers van de veertien uitgaven van Achterhoek Nieuws kwam de waardering naar voren voor de weekbladen en de posities hiervan ten opzichte van andere media. Eén van de conclusies was dat nieuwsberichten vaak dubbel verschijnen in verschillende uitgaven. Men vroeg zich af - mede vanuit milieuoogpunt - waarom weekbladen niet worden samengevoegd tot één kwalitatief goede uitgave. Achterhoek Nieuws en DPG Media zijn hierover met elkaar in gesprek gekomen en na overeenstemming zijn de wijzigingen per 1 november tot uitvoering gebracht.

Samenwerking

Jan van Dun, algemeen directeur local media van DPG Media: "De markt ontwikkelt zich zo snel dat in veel steden en gemeenten nog slechts plaats is voor één huis-aan-huiskrant. Terwijl er soms wel drie zijn met allemaal dezelfde problemen. Dit leidt tot allerlei bewegingen binnen de huis-aan-huiskranten. Sommige titels worden verkocht, andere titels worden aangekocht. Wij passen ons bestaande portfolio aan en zetten verder in op het ontwikkelen van digitale mogelijkheden. Zo kunnen lezers ons nieuws ook vinden op digitale nieuwsmedia, zoals AD.nl of indebuurt.nl."

Gerhard Weevers, directeur uitgeverij Achterhoek Nieuws: "Wij gaan voor een toekomstbestendige lokale nieuwsvoorziening in de Achterhoek. De samenwerking met DPG Media zal daaraan bijdragen. Lezers en adverteerders mogen in het gebied waar wij huis-aan-huiskranten uitgeven de hoge kwaliteit verwachten die zij al van ons gewend waren. Daarnaast zullen wij verder inzetten op het ontwikkelen en verbeteren van onze digitale uitgaven en online platforms, zodat de Achterhoekers van nu en de toekomst op de hoogte blijven van het nieuws uit hun buurt."