In Italië is veel prachtigs te zien, zoals de Dom van Milaan, maar een boete kan de napret wat bederven. Foto: Jiuguang Wang/Wikimedia
In Italië is veel prachtigs te zien, zoals de Dom van Milaan, maar een boete kan de napret wat bederven. Foto: Jiuguang Wang/Wikimedia

Buitenlandse verkeersboetes: Italië

Achterhoek Auto

Een domper op de vakantiepret: een verkeersboete uit het buitenland. Ter plekke uitgereikt of na thuiskomst op de deurmat. Wat te doen en niet te doen? Doen: zorgen dat je begrijpt wat er staat. Niet doen: niets doen. Deze week: Italië

Maanden na een bezoek aan Italië kan er nog een boete op de mat vallen. In het land worden verkeersboetes verstuurd door verschillende instanties, zoals de gemeentepolitie of de verkeerspolitie. Ook wordt de inning van de boete vaak uit handen gegeven aan een incassobureau, bijvoorbeeld het EMO (European Municipality Outsourcing), Nivi Credit, NIB of Babyloweb.
Het kan ook zijn dat je een naheffing ontvangt voor onbetaalde tol. In dat geval is het geen boete en gelden er andere regels.

Gegevens opsturen
Bij bepaalde overtredingen worden er naast de boete ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet je de gegevens van de bestuurder opsturen, door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs. Blijf je in gebreke, dan volgt een extra boete van rond de 300 euro.

Proces-verbaal
In het proces-verbaal dat wordt toegestuurd, staat natuurlijk vermeld welke overtreding je hebt begaan, welk bedrag je moet betalen en binnen welke termijn. Ook wordt meestal aangegeven waar je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn. Vaak is het proces-verbaal in het Nederlands of Engels vertaald.

Verzoek vooraf
Het komt voor dat een incassobureau eerst een verzoek tot betaling stuurt. Je kunt hierop ingaan. Doe je dat niet, dan volgt de officiële bekeuring. Pas al je het officiële proces-verbaal hebt ontvangen, moet je betalen of bezwaar maken.

Betaling
Op de bekeuring staan meestal verschillende bedragen genoemd. Als je binnen vijf dagen na ontvangst van de bekeuring betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen vijf en zestig dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas zestig dagen of later na ontvangst betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen. Let wel: betaling is een erkenning van de overtreding, daarmee is de zaak afgedaan en bezwaar maken niet meer mogelijk.

360 dagen termijn
Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.
Bij huurauto’s gaat de 360-dagen-termijn lopen vanaf het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Meerdere boetes ontvangen
In sommige Italiaanse stadscentra zijn verkeersluwe zones en. Bij het zoeken naar een parkeerplek kan het zijn dat je meerdere keren de zone inrijdt en daarbij geflitst wordt. Je krijgt dan meerdere bekeuringen thuis gestuurd, formeel iedere keer weer een aparte overtreding, die afzonderlijk betaald moeten worden. Ontvang je een verzoek tot betaling van het EMO, dan is het zinvol om daarmee te bellen (dit kan in het Nederlands). Zij kunnen soms boetes seponeren.

Inning boete in Nederland
Op grond van Europese wetgeving kan Italië een onbetaalde boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Dat kan de boete dan (dwingend) innen.

Bron: ANWB