Aanpassing van de verordening maakt het mogelijk om (te) lang gestalde fietsen en fietswrakken te verwijderen. Bron: Pexels

Aanpassing van de verordening maakt het mogelijk om (te) lang gestalde fietsen en fietswrakken te verwijderen. Bron: Pexels

Lochem wil ‘weesfietsen’ en wrakken aanpakken

Algemeen Lochem

LOCHEM - De stationsomgeving in Lochem biedt met enige regelmaat een rommelige aanblik door verweesde en soms deels gedemonteerde fietsen. Via een unaniem aangenomen wijzigingsvoorstel op de Verordening Fysieke Leefomgeving hoopt de gemeente dit te kunnen aanpakken. Ook op andere plekken als dat nodig is.

Het amendement van de VVD moet ervoor zorgen dat met name het stationsgebied in Lochem er na de herinrichting netjes bij blijkt liggen. Dan moet nog wel worden gekeken naar de eigendomsverhoudingen en wie verantwoordelijk is voor de handhaving. Een deel van het stationsterrein is eigendom van NS of ProRail.

Aanpassing van de verordening maakt het mogelijk om (te) lang gestalde fietsen en fietswrakken te verwijderen.