Ambulances ter plekke op de bouwplaats. Foto: Henri Bruntink

Ambulances ter plekke op de bouwplaats. Foto: Henri Bruntink

Brugongeluk Lochem: alles draait nu om waarheidsvinding

Algemeen Lochem

LOCHEM - Precies een week geleden, op woensdag 21 februari, ging het vreselijk mis op de bouwplaats aan de Goorseweg in Lochem, waar de nieuwe Nettelhorsterbrug in elkaar wordt gezet. Het brugdek lag er al even. Die dag zou het eerste deel van de brugboog worden geplaatst. Toen het witte gevaarte door twee kranen bijna in de juiste positie was getakeld, gebeurde de ramp die twee mensen het leven kostte. Er vielen ook twee gewonden. Het zware brugdeel raakte de mannen die boven op een hoge stellage klaarstonden om het vast te maken. Wat er precies misging is onderwerp van onderzoek door onder meer de Arbeidsinspectie. Het Openbaar Ministerie kijkt over de schouder mee. Een strafrechtelijk onderzoek is bij dit soort ernstige (arbeids)ongevallen standaard en wil dus niet zeggen dat er concrete verdenkingen zijn jegens personen of betrokken bedrijven.

Door Henri Bruntink

Het onderzoek loopt nog. Het spreekt voor zich dat het werk stilligt tot de onderzoekers zijn vertrokken. Wat daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Het brugdek heeft door de vallende boog een flinke buts opgelopen en ook het deel waar de onderkant van de boog in moet worden gestoken ziet er verwrongen uit. Er was tot nu toe geen antwoord te krijgen op de vraag of het brugdek ter plekke kan worden hersteld. Dit dek loopt enigszins bol en dit duidt erop dat het staal onder een zekere spanning staat. Of de beschadiging hierop van invloed is en hoe ernstig dit is, is onduidelijk. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat het niet gaat lukken om de brug in de loop van juni over het Twentekanaal te plaatsen zoals het plan was. Hoeveel vertraging het incident uiteindelijk gaat opleveren is niet te zeggen.

Onderzoeksraad
Vlak na het ongeval was een team van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ter plaatse met drie mensen voor een verkennend onderzoek. Volgens een woordvoerster van de OVV loopt dit onderzoek nog en is dus nog niet bekend of het tot een officieel en uitgebreider onderzoek komt. Uitsluitsel hierover wordt wel op korte termijn verwacht. “Tijdens een verkennend onderzoek kunnen we gebruik maken van al onze bevoegdheden. We kunnen bijvoorbeeld foto’s maken, met mensen spreken en zelfs spullen in beslag nemen als dit nodig mocht zijn”, aldus de woordvoerster.

Via dagblad Tubantia liet de bekende Hengelose letselschadeadvocaat Yme Drost vorige week weten dat hij het van groot belang vindt dat de OVV de kwestie gaat onderzoeken. Daarbij kan volgens Drost lering worden getrokken uit een ernstig ongeval tijdens bouwwerkzaamheden aan het stadion van FC Twente in Enschede. Daar stortte in 2011 een deel van een dak in, waarbij een dode en 14 gewonden waren te betreuren. De advocaat vindt dat de nabestaanden en slachtoffers toen veel te lang hebben moeten wachten op duidelijkheid.

Oorzaak
Het onderzoek lijkt zich toe te spitsen op de hijskabels van een van de twee kranen en op een hijsoog aan andere zijde van de boog. Dit oog is compleet afgebroken en wordt door experts, die in diverse media aan het woord komen, als mogelijke boosdoener gezien. Anderen wijzen op de kabels van de andere kraan, die mogelijk zijn geknapt. Dit kan hebben geleid tot de heftige schommeling van de boog, waardoor het genoemde hijsoog is afgebroken. De schommeling zorgde ervoor dat de mensen op de hoge stellage werden geraakt. Een Poolse en een Belgische werknemer overleefden dit niet. Volgens ingewijden wordt ook onderzocht of het wel nodig was dat de getroffen werknemers al tijdens het hijsen op hun hoge post aanwezig waren.

De schok was groot onder medewerkers van de betrokken aannemers. Slachtofferhulp was aanwezig om hen bij te staan. Er waren relatief veel toeschouwers getuige van het ongeval. Ook andere inwoners van Lochem reageerde met afgrijzen op onder meer sociale media en betuigden hun medeleven met slachtoffers en nabestaanden. Woensdagavond was de Gudulakerk geopend om mensen in de gelegenheid te stellen om een kaarsje te branden. Enkele bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om te praten met dominee Paul Wansink. Die noemde het begrijpelijk dat mensen geëmotioneerd reageerden. “Het is ook voor mij geen dagelijks werk dat zulke dingen zo dichtbij komen”, aldus Wansink.

Actuele ontwikkelingen worden zo snel mogelijk gemeld op berkelbode.nl.

Brugdeel voordat het naar beneden viel. Foto: Rob ter Mull

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant