Afbeelding

Gemeente wil deel steenfabriek kopen

Economie

WINTERSWIJK -  Het college van burgemeester & wethouders besloot afgelopen maandag om een deel van de voormalige steenfabriek De Vlijt in Winterswijk aan te kopen. Het gaat hierbij om een terrein van 4,8 hectare. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 

Behoefte aan bedrijventerrein
Met het kopen van de grond krijgt de gemeente meer regie op de beschikbaarheid van bedrijventerrein. “Winterswijkse ondernemers hebben op korte termijn behoefte aan bedrijventerrein zodat ze kunnen groeien,” aldus wethouder Visser. “Wij vinden het belangrijk om de lokale economie te stimuleren en in deze behoefte te voorzien.” De gemeente deelt het perceel op in kleinere kavels, die aantrekkelijk zijn voor ondernemers. Naast het terrein van 4,8 hectare, koopt de gemeente aangrenzend ongeveer 3 hectare bos. Dit perceel heeft cultuurhistorische en ecologische waarde. Waarde die door het aankopen behouden blijft.

Aankoop onder voorbehoud
De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 8 december en neemt naar verwachting op 22 december een definitief besluit over de aankoop.

Planning
De gemeente maakt na de aankoop de grond bouwrijp en geschikt voor uitgifte. Mocht de raad akkoord gaan met de aankoop, dan verwacht de gemeente het eerste kwartaal van 2023 te starten met de werkzaamheden. Waarschijnlijk zijn de kavels vanaf de zomer 2023 beschikbaar voor verkoop.