Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal en Marco Flipse, coördinator van het GrensInfoPunt Rijn-Waal.
Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal en Marco Flipse, coördinator van het GrensInfoPunt Rijn-Waal. Foto: GrensInfoPunt Rijn-Waal

GrensInfoPunt Rijn-Waal houdt spreekuur in Kleef

Economie Doetinchem

KLEEF/REGIO - Duizenden Nederlanders steken dagelijks de grens over om in Duitsland te gaan werken. Veel Duitsers doen precies het omgekeerde. Beide groepen krijgen op het gebied van belastingen en sociale zekerheid te maken met een aantal bijzonderheden. Welke dat zijn, weten de experts van het GrensInfoPunt Rijn-Waal, die grensgangers kosteloos van advies voorzien. Hun devies: wie vroegtijdig informatie inwint, kan problemen voorkomen en genieten van de voordelen van een baan aan de andere kant van de grens.

Een keer per maand organiseert het adviespunt een inloopspreekuur. Het eerstvolgende - en het eerste na de zomerstop - wordt gehouden op dinsdag 26 september in het Forum van de Euregio Rijn-Waal. Dat zetelt aan de Emmericher Straße 24 in Kleef. Het spreekuur is van 9 tot 12.30 uur en een afspraak maken is niet nodig.

Plichten
Een veelvoorkomend probleem voor grenspendelaars is de belasting- en socialezekerheidsplicht. “Tijdens de coronapandemie waren er uitzonderingsregels op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen van kracht die het thuiswerken gemakkelijker maakten”, blikt Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal, terug. Inmiddels heeft een aantal EU-landen op het gebied van sociale zekerheid een kaderovereenkomst gesloten, waarin staat dat een grenspendelaar maximaal 50 procent van zijn werktijd thuis mag werken zonder dat dit een verandering voor de sociale zekerheid tot gevolg heeft. “Daarvoor moet de werkgever in het land waarin het bedrijf gevestigd is een A1-verklaring aanvragen. Dat is een officieel document waarmee kan worden gecontroleerd of men voldoet aan de bijbehorende eisen en waar de socialezekerheidspremies moeten worden afdragen. Dat kan namelijk maar in eén land.”

Experts
Wie vragen hierover en over andere kwesties als pensioen, kinderbijslag of een verhuizing naar Duitsland heeft, kan terecht op het grensgangersspreekuur van het GrensInfoPunt Rijn-Waal. Naast experts van het GrensInfoPunt zijn ook adviseurs van UWV, het Duitse pendant Agentur für Arbeit, de vakbonden, de sociale verzekeringen, de belastingdiensten uit beide landen en de Duitse zorgverzekeraar Barmer aanwezig. Bovendien kunnen bezoekers tijdens het spreekuur ook andere vragen over wonen, werken en studeren in het buurland stellen.

Overige spreekuren
Aanvullend op de reguliere spreekuren vindt eens per maand een spreekuur plaats bij UWV in Doetinchem en bij de Agentur für Arbeit in Kleef. De eerstvolgende in Kleef staat op 5 oktober van 9.00 tot 12.00 uur op de agenda. In Doetinchem is dat gepland op 19 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur. Verder kunnen geïnteresseerden iedere dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur bij de Euregio Rijn-Waal terecht voor een vakbondsspreekuur. Vertegenwoordigers van bonden uit zowel Nederland als Duitsland ondersteunen werknemers bij sociale, economische en culturele vragen. Daarnaast verschaffen zij inzichten in het arbeidsmarkt- en sociaal beleid en informatie over gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Voor deze spreekuren moeten geïnteresseerden zich vooraf aanmelden.
Wie liever op een ander moment een afspraak maakt voor een persoonlijk adviesgesprek, kan eveneens contact opnemen met het GrensInfoPunt. Adviesgesprekken zijn telefonisch, online of op locatie mogelijk. Een afspraak maken kan telefonisch via +49 (0)2821-793079 of per mail via gip@euregio.org.