John Arink. Foto: PR

John Arink. Foto: PR

PR

Bijeenkomst De Groene Verbinding Achterhoek met John Arink

Landbouw Ruurlo

RUURLO - De Groene Verbinding Achterhoek heeft John Arink, melkveehouder (onder andere) in Lievelde, bereid gevonden om belangstellenden woensdagavond 22 februari mee te nemen in de manier waarop hij en zijn partner Liane al 25 jaar hun biologische boerderij drijven. Dat gebeurt in gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg 12i in Ruurlo. De Groene Verbinding Achterhoek heeft als doel mensen onderling één met de natuurlijke omgeving te verbinden. 

Daar waar mogelijk volgen zij een natuurlijk systeem waarbij biodiversiteit, natuurlijke bemesting, eeuwig durende kringloop en zelfvoorziening belangrijke uitgangspunten zijn. John Arink kent als ondernemer natuurlijk ook de actuele kwesties in de agrarische sector. Hij zal het publiek, vanuit zijn eigen bedrijfspraktijk en overtuigingen, mogelijkheden schetsen, die bij kunnen dragen aan meer waardering voor de boer, het landbouwbedrijf en de rol van beide in de voedselvoorziening. 

Voor iedereen
De Groene Verbinding denkt dat deze avond leerzaam kan zijn voor iedereen, of men nu wel of geen affiniteit met de landbouwsector heeft.
De rode draad van de avond bestaat uit een presentatie, die Arink graag zal onderbreken voor opmerkingen of vragen van de aanwezigen. De organisatoren hopen met deze avond de verbinding tussen de aanwezigen en met de natuur te verstevigen vanuit de inzichten van deze boerenondernemer die middenin de praktijk van alledag staat.

Aanvang is om 20.00 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Een kleine bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Voor meer info zie: http://www.ekoboerderijarink.nl/ en https://degroeneverbindingachterhoek.nl/.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant