De wethouders Erik Groters (links) en Ted Kok onthullen een informatiepaneel van het Project Akkerranden. Foto: Ed Doppen

De wethouders Erik Groters (links) en Ted Kok onthullen een informatiepaneel van het Project Akkerranden. Foto: Ed Doppen

Opening Akkerranderproject: Effectief natuurherstel in Aalten

Landbouw Aalten

AALTEN - Op donderdag 13 juli is het Akkerrandenproject 2023 feestelijk geopend. Het Akkerrandenproject is een gezamenlijk initiatief van Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP), gemeente Aalten, provincie Gelderland, Achterhoek Toerisme, en de VVV. Er is reden voor feest: het project bestaat tien jaar en heeft, zo werd deze middag duidelijk, zeer goede resultaten behaald. 

Door Ed Doppen

De flora en fauna zijn op een hoger niveau gebracht, de biodiversiteit is toegenomen, en de betrokkenheid bij de natuur en landschapsbeleving is gegroeid. Het project demonstreert dat natuurbeheer, land- en tuinbouw, toerisme en natuurbeleving samen kunnen gaan. Dit door de randen van akkers te beheren met het oog op biodiversiteit, op sommige plaatsen de akkerbouw bewust te extensiveren, en het laten bestaan van ruigtes in het landschap.

Opening
De opening vond plaats op de boerderij van familie Klein Poelhuis aan de Hondorpweg in de Aaltense Heurne. Hier wordt al 25 jaar aan agrarisch natuurbeheer gedaan. Als onderdeel van het programma hield Henk Klein Poelhuis hier een boeiend verhaal over, en liet tijdens een wandeling over zijn bedrijf de goede resultaten zien.
Han Langeler, waarnemend voorzitter van het Akkerrandenproject, opende de middag. Daarna sprak wethouder Ted Kok een welkomstwoord. Vervolgens hield Gert Rougoor van het Akkerranden project een boeiend verhaal over de geschiedenis van het project dat zijn oorsprong mede vond in het project ‘Samen voor de Patrijs’. Boeren kregen het advies om de akkers na de oogst niet helemaal leeg te halen, maar voer voor de patrijzen te laten liggen. Akkerranden en bermen werden ingezaaid met specifieke zaadmengsels. De kruidenrijke bermen en akkerranden boden vervolgens alles wat de patrijzen nodig hadden. En met succes. Werden er in 2013 slechts drie patrijzenpaartjes geteld, vijf jaar later waren dat er al veertig, momenteel zijn er meer dan zeventig paartjes gemeld. Deze resultaten zijn door minutieuze vogeltellingen in kaart gebracht. Duidelijk werd dat niet alleen het patrijzenbestand is gegroeid. Ook andere zeldzame vogels werden soms voor het eerst en ook vaker waargenomen.
Hoe is dat gelukt? Henk Klein Poelhuis: “Mensen zien graag bloemen, vogels en vlinders. Maar als je veel vlinders wil zien, dan moet je vooral voor heel veel rupsen zorgen. Zorg dus voor begroeiing waar de rupsen van houden. Mensen houden niet van vliegen, vogels wel! Als je veel vogels wilt, dan zal je ook voor vliegen moeten zorgen.” Henk gebruikt de talloze zwaluwen die nestelen op zijn deel als natuurlijke vliegenbestrijding.
Het succes kwam in 2023 niet vanzelf. De natuur had het zwaar door het koude en zeer natte voorjaar, meteen gevolgd door een erg droge en warme periode. De publieke belangstelling voor het project leek zelfs even af te nemen. Gelukkig werd het weer beter, en onder andere door meer media-aandacht melden zich alsnog veel deelnemers voor het project. Om het publiek te laten genieten van het mooie cultuurlandschap, en de publieke betrokkenheid bij deze vorm van natuurbehoud en -herstel te vergroten, zijn er bij de VVV wandel en fietsroutes te krijgen. Langs deze routes staan informatiepanelen. Tijdens de opening van Akerranden 2023 onthulden wethouders Ted Kok en Erik Groters het negende paneel. Op deze panelen, uiteraard gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal, staan QR-codes, zodat wandelaars en fietsers zeer snel en uitgebreid geïnformeerd kunnen worden.
Tijdens de onthulling van het bord liet, hoe toepasselijk, een patrijzenhaantje zijn luide roep horen. Dat natuur, toerisme en het boerenbedrijf prima samengaan werd vervolgens duidelijk toen het gezelschap een paar keer ruimte moest bieden aan recreërende fietsers en een groot landbouwvoertuig, hetgeen gepaard ging met vriendelijke begroetingen over en weer.