Workshop bij De Marke. Foto: PR

Workshop bij De Marke. Foto: PR

Kennisfestival bij De Marke moet de boer gelukkig maken

Landbouw Hengelo

HENGELO - Het is de rode draad in het kennisfestival, dat op zaterdag 9 september wordt gehouden op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld): ‘Waar word jij gelukkig van’. Tijdens deze open dag is er van 10.30 tot 16 uur een uitgebreid programma met workshops, rondleidingen en een plein van de toekomst.

Op het kennisfestival worden nieuwe inzichten en innovaties, praktijkvoorbeelden en praktische handvatten gedeeld waar boeren morgen op hun eigen bedrijf mee aan de slag kunnen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op De Marke en een rondleiding volgen. De medewerkers van Agro-innovatiecentrum De Marke verzorgen kennissessies passend bij de vier pijlers van onderzoek: kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw.
De sessie over Kringlooplandbouw: De cirkel rond bijvoorbeeld behandelt alle inzichten in de teelt van gewassen voor biobased bouwen, samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij en verschillende soorten gewassen. Een andere sessie laat zien hoer ervoor te zorgen dat natuurinclusieve landbouw rendabel wordt? Wat zijn de nieuwste inzichten voor kruidenrijk grasland? Wat is de functie van een houtwal?
In de sessie over Voeding en Emissie: How low can you go? worden de bezoekers meegenomen in het verhaal wat bij Agro-innovatiecentrum De Marke wordt gedaan doen om stikstof en methaanemissie te verlagen. Bijvoorbeeld door scherp te voeren, maar hoe werkt dat in de praktijk? Klimaatadaptatie: Goede bodem boert beter is een sessie over de nieuwste inzichten rondom een gezonde bodem. Hoe verlopen de proeven waarbij klei is toegevoegd aan zandgrond? Hoe zit het met bodemvruchtbaarheid en wat zijn de nieuwste inzichten voor beregenen of dripirrigatie? De sessies worden continu aangeboden en zo kunnen bezoekers hun eigen programma samenstellen.

Goede balans sleutel tot geluk
Het kennisfestival probeert boeren te helpen bij vragen als: hoe zorg je ervoor dat je als boer klaar bent voor de uitdagingen van morgen, hoe blijf je daarin innoveren en ontwikkelen, hoe zoek je daarin een goede balans en waar word jij gelukkig van? Vanuit die achtergrond is er van 12.30 uur tot 13.30 uur in de hoofdtent een kennissessie met Jantien Klein Ikink. Jantien is altijd op zoek naar mooie verhalen achter de mens. Ze gaat in gesprek met drie agrarisch ondernemers met elk hun eigen verhaal: Ellis Lugtenberg, Christian Muilerman en Harry Grevers.

Plein van de toekomst
Daarnaast is er een plein van de toekomst waar kennispartners van Agro-innovatiecentrum De Marke zich presenteren: Onder meer Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) met het Markemodel, De Innovatie Coöperatie met biobased bouwen en het vergaderpaviljoen, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), NPPL deelt resultaten van NIR-metingen. Bemest op zijn Best, toont hoe je nauwkeurig kan bemesten en GPX Solutions laat een zelfrijdende trekker zien. Agri Technics toont de Pulstec Meststof Injecteur en Qlobel zaait gewassen met een drone.
Ook aan de kleintjes is gedacht en er is genoeg vertier. Tijdens het kennisfestival staan nieuwe ontmoetingen, het delen van kennis en ervaring en gezelligheid centraal. Het is goed toeven in de hoofdtent met lekker eten en drinken.
Meer info op de website.


wur.nl/nl/activiteit/kennisfestival.htm