De boer en zijn helpers tijdens het 'eerpels lèzen' uit 1947. Foto: archief Oudvragender.nl

De boer en zijn helpers tijdens het 'eerpels lèzen' uit 1947. Foto: archief Oudvragender.nl

Kom es an in de Johanneshof

Landbouw Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Maandagmiddag 18 september start in de Johanneshof een serie gezellige samenkomsten onder de noemer ‘Kom es an!’. De middagen beginnen om 14.30 uur en staan open voor eenieder die interesse heeft, ongeacht geloof, leeftijd enzovoort. De bijeenkomsten duren twee maal drie kwartier en in de pauze wordt er een kopje koffie of thee aangeboden. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. 

Boerenleven toen en nu
Deze eerste middag kunnen de bezoekers aan de hand van een diapresentatie en verhalen meeleven met het wonen en werken op de boerderij vroeger en nu. In de afgelopen twintig jaar hebben Hans Veldkamp en Wim Rutgers van de site Oudvragender.nl veel foto’s verzameld uit de archieven van Vragenderse families. Een aanzienlijk deel van de foto’s staat online geplaatst op de site www.oudvragender.nl. Van de foto’s van het leven op de boerderij heeft het duo een aparte PowerPointpresentatie gemaakt. Daarbij zijn ook een aantal recente foto’s van moderne boerderijen meegenomen. Zo is er enerzijds de herinnering aan de ervaringen van toen en anderzijds een inkijkje in de eisen en mogelijkheden van deze tijd. Hans en Wim hopen de aanwezigen in een verhaal van nostalgie en verbazing mee te nemen in een stukje ‘verleden en heden’ van het boerenleven. 

Iedereen is van harte welkom om deze boeiende presentatie bij te wonen. Bij de uitgang is er de mogelijkheid dit initiatief van de Johanneshof te steunen door middel van een vrije gift. Meer informatie: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52 / sjors.tamminga@kpnmail.nl.