Sander Fisser legt uit hoe hij zijn melkveebedrijf draait. Foto: Anouk Hemmink

Sander Fisser legt uit hoe hij zijn melkveebedrijf draait. Foto: Anouk Hemmink

Foto: Anouk Hemmink

Derde ‘Loeren bij de Boeren’ geslaagde inspiratiebijeenkomst

Landbouw Sinderen

SINDEREN - De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) blikt tevreden en positief terug op de derde editie van ‘Loeren bij de Boeren’. Ruim 200 VK-Oost-leden, -relaties en andere geïnteresseerden bezochten op vrijdag 15 september tien VK-Oost-melkveebedrijven voor een excursie, ontmoeting en om van elkaar te leren.

De aanwezigen kregen aan het begin van de ochtend bovendien een primeur: het lerende netwerk wordt uitgebreid naar alle grond-gebruikende agrariërs in Oost-Nederland, waardoor ook akkerbouwers zich aan kunnen sluiten. Dat brengt ook een naamswijziging met zich mee: van VKA naar VK-Oost. De reacties waren positief. ‘Een positieve stap met ambitie’ en: ‘Goed om ook de samenwerking met akkerbouwers nog meer op te zoeken’, waren enkele opmerkingen van deelnemers.

Met elkaar in gesprek
Tien Achterhoekse VK-Oost-melkveebedrijven stelden tijdens Loeren bij de Boeren hun onderneming open. Ieder VK-Oost-themabedrijf had op deze dag een eigen thema dat was afgeleid van de vier VK-Oost-kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemerschap of verbinden met de maatschappij. De melkveehouders van de tien thema-bedrijven gaven tijdens de dag een excursie op hun bedrijf en deelnemers konden gedurende de dag met meerdere collega-boeren in gesprek. Op enkele bedrijven was een expert aanwezig voor meer duiding en diepgang op het betreffende thema.

Nieuwe inzichten
Het melkveebedrijf van Sander Fisser in Sinderen was één van de tien themabedrijven. Het thema ‘verbeteren van de ecologie’ stond centraal op zijn bedrijf. Fisser nam de aanwezigen mee in zijn keuzes en motivaties als ondernemer. “Ecologie moet wel wat opleveren, dus ook economisch interessant zijn, dat is mijn insteek”, hield hij de aanwezigen voor.
Fisser voert een laag aandeel ruw eiwit in het rantsoen, 155 per kg ds. ‘Wij zijn scherp op een uitgebalanceerd rantsoen met beperkt eiwit en goede pensenergie’, lichtte hij tijdens de excursie toe.
Fisser vertelde ook over zijn ervaringen vanuit de VK-Oost-kennisgroep Melk en Klimaat. ‘We werken aan een lage broeikasgasemissie door veel te weiden, te sturen op een goede ruwvoerkwaliteit en een laag energiegebruik. Zomerstalvoeren laten we doen door de buurman en dit bevalt goed.’
Fisser blikt positief terug op Loeren bij de Boeren. “Ik vind het zelf ook interessant om bij andere boeren te kijken en ervaringen te horen. Ook nu heb ik met verschillende deelnemers gesproken en dat levert altijd weer nieuwe inzichten op.”

Over VK-Oost
De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van en voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers in Oost-Nederland. VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Zij doet dit door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar. Opgedane kennis is direct toepasbaar op het eigen bedrijf. Bij VK-Oost is de verzamelde kringloopdata bij leden een belangrijke pijler.
VK-Oost, voorheen VKA, begon in 2013 als project en is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en inmiddels ruim 330 leden. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, de provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins en de zilveren partners Groeikracht, AgruniekRijnvallei, Dumea Agro en Agrifrim werkt VK-Oost aan de gezamenlijke doelen.

Sander Fissers bedrijf was een van de tien deelnemende themabedrijven. Foto: Anouk Hemmink