Landbouw en veeteelt. Foto: Annemieke Kok
Landbouw en veeteelt. Foto: Annemieke Kok Annemieke Kok | Smeltwater

Natuurinclusieve landbouwdag in Aalten

Landbouw Aalten

AALTEN - Boeren die streven naar duurzame, natuurinclusieve landbouw krijgen de kans om hun kennis en perspectieven te vergroten op de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag, gepland op 14 november in Aalten, op Suzie’s Farm.

Deze evenement biedt inzicht in hoe boeren in samenwerking met de natuur een gezonde balans kunnen vinden tussen economische en ecologische belangen. Dit levert niet alleen voordelen op voor de boeren zelf, maar ook voor het milieu en de maatschappij als geheel.
Sprekers en workshops op het programma zullen deelnemers voorzien van inspirerende ideeën en praktische kennis over natuurinclusieve landbouw. Een van de belangrijkste sprekers is Alex Datema, directeur van Food & Agri Rabobank Nederland, die zijn visie zal delen over de uitvoering en financiering van de landbouw door Rabobank. Boerinnen Heleen Lansink en Suzanne Ruesink delen hun ervaringen en inzichten over natuurinclusief ondernemen en benadrukken het verdienvermogen ervan.
Deelnemers kunnen kiezen uit diverse workshops die gericht zijn op praktische kennis en economisch inzicht. Elk van deze workshops zal deelnemers helpen begrijpen welke voordelen natuurinclusieve landbouw biedt voor hun bedrijf en de bredere gemeenschap. Er worden zes kernthema’s behandeld: bodemkwaliteit, verdienmodellen, landschaps- en biodiversiteitsbehoud, waterbeheer, klimaatbestendigheid en gewasbescherming.
Dit evenement wordt ondersteund door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, dat wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en bestaat uit negenentwintig partners die boeren helpen en begeleiden bij hun overgang naar natuurinclusieve landbouw.
Het doel is om boeren te inspireren en te faciliteren om de stap te zetten naar een meer natuurinclusieve landbouwpraktijk en daarmee te profiteren van de voordelen die dit met zich meebrengt, zowel economisch als ecologisch. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van de Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag.


www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl