Will de Graaff (r) en Jos Bolder tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het derde lustrum van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Foto: Lineke Voltman
Will de Graaff (r) en Jos Bolder tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het derde lustrum van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Foto: Lineke Voltman

Sociaal Steunpunt ‘viert’ derde lustrum

Maatschappij

WINTERSWIJK - Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk werd op woensdag 23 november een informele bijeenkomst gehouden in het Zonnebrinkcentrum voor de vrijwilligers van de stichting en vertegenwoordigers van alle Winterswijkse organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van het leven van mensen die met armoede te maken hebben.

Door Lineke Voltman

“Bij dit derde lustrum wil ik het woord vieren liever niet gebruiken want idealiter zou de stichting al opgeheven moeten zijn, omdat er in Winterswijk bijna geen armoede meer zou bestaan.” Zo begon de voorzitter van de stichting, Will de Graaff, zijn openingswoord. “Maar helaas, we bestaan nog steeds en we zijn actiever ooit. De plotselinge energiecrisis en daarmee gepaard gaande energie-armoede vereist een extra snelle en praktische aanpak. Dankzij de financiële medewerking van de Diaconie in Winterswijk hebben we een noodfonds in het even kunnen roepen voor LHBA activiteiten: Laatste Hulp Bij Armoede. Helaas zien we dat steeds meer gebruik moeten maken van zowel het noodfonds als van de voedseltassen van de Voedselbank. In het najaar van 2021 zijn we gestart met het volwassenenfonds voor inwoners van 18 jaar en ouder. Dankzij dit fonds kunnen zij lid worden van een sport- of cultuuraanbieder.”

Meer aandacht voor armoede 
Volgens De Graaff zijn er in de laatste jaren ook positieve stappen gemaakt: “Er is meer aandacht voor armoede gekomen, het taboe is kleiner geworden en er is een overkoepelend platform gekomen om de samenwerking tussen de verschillende organisaties meer te coördineren. Natuurlijk hebben we bij dit derde lustrum een dubbel gevoel. ‘Jammer dat we nog bestaan, gelukkig dat we nog bestaan.’”

Gemeente wil volwassenenfonds overnemen 
 Wethouder Elvira Schepers roemde het werk van de stichting. “Al 15 jaar helpen jullie inwoners die tussen wal en schip raakten als gevolg van armoede en nergens anders terecht konden. Ook het door jullie opgerichte volwassenenfonds is een groot succes. We werken hard aan jullie oproep aan de gemeente om het volwassenenfonds over te nemen , want dat is ook de wens van de gemeente. We kennen al de meedoeregeling voor kinderen vanaf volgend jaar is deze regeling er ook voor volwassenen. Uiteindelijk zal dit veranderen naar de Winterswijkpas, die voor alle inwoners kortingen en aanbiedingen oplevert.”

Als ervaringsdeskundige vertelde Jos Bolder over zijn leven. Hoe hij als architect met een leuk gezin door omstandigheden in de schulden raakte en hoe dat zijn leven veranderde. Zijn verhaal is het waard om meer mensen te bereiken. In een latere editie van Achterhoek Nieuws komen we hier nog uitgebreid op terug.

Diaconie schenkt 10.000 euro
Aan het eind van de bijeenkomst was er nog een verrassing voor de stichting. Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente bood de voorzitter, Gerda Osinga, een bedrag van 10.000 euro aan. waarmee het Sociaal Steunpunt nog meer mensen in armoede kan helpen.

De Graaff dankte de aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen veel succes met het bestrijden van de armoede zodat de opdracht ‘Winterswijk armoedevrij in 2040’ gerealiseerd kan worden.