Stefan van Dooremalen (l) en Ben Peters voor De Uitwijk. Zij zien het centrum schuin achter winkelcentrum De Brink als ‘de huiskamer van de wijk’. Foto Eric Klop

Stefan van Dooremalen (l) en Ben Peters voor De Uitwijk. Zij zien het centrum schuin achter winkelcentrum De Brink als ‘de huiskamer van de wijk’. Foto Eric Klop

Wijkteam De Zuidwijken adviseert, bemiddelt en verbindt

Maatschappij

‘Neem ook je eigen verantwoordelijkheid’

Door Eric Klop

ZUTPHEN – Een veilige en leefbare wijk waar het deels aan de hand van burgerparticipatie voor iedereen prettig toeven is. Dat heeft in Zutphen wijkteam De Zuidwijken voor ogen. Om die doelstellingen extra handen en voeten te geven, wil de groep vrijwilligers zich nog meer laten zien en horen. Ben Peters, voorzitter van het wijkteam, en Stefan van Dooremalen, die onder meer de website beheert en een stukje financiën voor zijn rekening neemt, lichten toe en kondigen meteen een aantal activiteiten aan.

“De wijkraad is in 2012 voortgekomen uit wijkaanpak”, begint Peters bij het begin. “Een redelijk contante groep die verbinding legt tussen wijkbewoners en wat er in de Zuidwijken te doen is. Naast het aan de man brengen van activiteiten die door bewoners worden ontplooid, stimuleren we die ook en wordt het een en ander eventueel financieel ondersteund vanuit een jaarlijks subsidie die de gemeente Zutphen beschikbaar stelt. Daarnaast geven we tips om vanuit sponsoring extra geld binnen te halen. Dit alles heeft als doel dat initiatieven in stand blijven, mits die binnen de buurt een breed draagvlak hebben.”
Tot de ontwikkelde activiteiten en projecten in de wijk behoren onder meer de bijentuin en buurtbongerd in de Braamkamp, dierenweide Het Zwanevlot, groen- en prullenbakadoptie, onderhoudsactiviteiten en buurtfeesten. Allemaal initiatieven waarvoor bewoners zich met heel hun ziel en zaligheid inzetten en ten goede komen aan de leefbaarheid in De Zuidwijken. Het wijkteam jaagt aan en sloeg onlangs de weg in om zich duidelijker als ‘paraplu’ aan te dienen voor alles wat er plaatsvindt. “We waren met z’n vijven”, zeggen Ben Peters en Stefan van Dooremalen. “Nu bestaat het team uit acht personen. Deze uitbreiding brengt nieuwe kwaliteiten en nieuwe ideeën. Een daarvan is de vernieuwde website, die meer informatie biedt en bijdraagt aan een grotere verbinding binnen de wijk.”

Initiatievenavond
Die verbinding moet verder worden bevorderd aan de hand van een initiatievenavond. Die heeft woensdag 29 maart vanaf 19.30 uur plaats in De Uitwijk op de Brink, het buurtcentrum dat het wijkteam tot ‘de huiskamer van de Zuidwijken’ bestempelt. Bewoners krijgen dan de gelegenheid om nieuwe activiteiten in te brengen. Verder kunnen bezoekers aangeven of zij daarin, maar ook voor reeds bestaande projecten, iets willen betekenen. “Een eerdere bijeenkomst bleek al succesvol”, weet voorzitter Peters. “Zo had de dierenweide grindtegels nodig. Iemand had die over na een tuinrenovatie en stelde ze belangeloos beschikbaar. Een mooi voorbeeld van verbinding leggen. Elkaar helpen!”

Tijdens de initiatievenavond is trouwens ook gemeentelijk wijkregisseur Monique van ’t Erve van de partij. Bovendien is wijkagent Han de Bode te gast. Hij zal zich nader voorstellen, geeft antwoord op relevante vragen en licht zijn plan toe om per 24 april in De Uitwijk regelmatig een spreekuur te houden over zaken die de veiligheid van de wijk betreffen. Het past allemaal in de missie van het wijkteam: werken aan de leefbaarheid, weten wat er onder de bewoners leeft en nagaan wat zij wellicht missen of als minder prettig ervaren in hun wijk.

Ben Peters en Stefan van Dooremalen benadrukken dat bij het wijkteam burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Die is volgens de beide bestuursleden in tijden van een zich terugtrekkende overheid van groot belang. “Wij proberen bij de mensen daartoe een zeker bewustzijn te creëren. De overheid is er, maar neem ook je eigen verantwoordelijkheid. Spreek elkaar gerust aan op dingen die niet kunnen. De hond uitlaten op een kinderspeelterrein bijvoorbeeld en een opruimzakje achterwege laten. Steek een vlaggetje in de drol of zeg er, uiteraard op een nette manier, wat van. Ook dat draagt absoluut bij aan een fijne en bewoonbare buurt waarin het samen goed toeven is.”

Opschoondag
Vaste prik in de Zuidwijken is de opschoondag, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 18 maart. Iedereen die een of meerdere uurtjes de handen uit de mouwen wil steken, is dan om 10 uur welkom bij De Uitwijk. Vanuit hier gaan de noeste werkers de Zuidwijken in om de openbare ruimte weer enigszins spic en span te maken. Properheid hoort immers ook bij een plezierige buurt. Het is niet voor niets dat zo’n drie jaar geleden een bewonersidee is ontwikkeld waarin openbare prullenbakken zijn geadopteerd. “Uit bezuinigingsoverwegingen wilde de gemeente een aantal bakken weghalen”, licht Ben Peters toe. “Dat zou dure manuren voor het legen ervan schelen. Vanuit de wijk is toen aangegeven dat we op bepaalde plekken dit werkje zelf wel doen en de verzamelde rommel in of bij een vuilnisbak deponeren die nog wel door gemeente wordt geleegd. Deze adoptie is echt een succes, maar kan nog wel wat extra hulp gebruiken.”

Tal van buurtinitiatieven, zoals onlangs nog een actie waarmee bewoners de fietstunnel onder de Bronsbergerweg een creatief verfje gaven… Het zijn staaltjes burgerparticipatie die als het aan Ben Peters en Stafan van Dooremalen ligt zo nodig tot in eeuwigen dagen voortgaan. “Om dit te bestendigen heeft wijkteam De Zuidwijken zich stilaan ontwikkeld tot een adviserend, bemiddelend en verbindend orgaan. Wel moeten zoveel mogelijk mensen van ons bestaan afweten. Dat gebeurt onder andere aan de hand van ons facebookaccount en de vernieuwde website. Die bieden Zuidwijkbreed, maar ook daaraan grenzend, een platform om mensen te informeren over wat er gebeurt en mogelijk is in onze mooie wijk.”