De heren Hasimi en Alhemdani met integratiecoach Chantal Mengers. Foto: Karin Stronks

De heren Hasimi en Alhemdani met integratiecoach Chantal Mengers. Foto: Karin Stronks

Figulus Welzijn zoekt integratie-coaches: ‘Het verrijkt je leven’

Maatschappij Aalten

AALTEN/DINXPERLO – Figulus Welzijn is op zoek naar integratiecoaches. Vrijwilligers die statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, willen helpen met allerlei praktische zaken. Chantal Mengers is integratiecoach. Ze zegt: “Je kunt zelf invulling geven aan dit werk. Zelf kijken wat voor hulp statushouders nodig hebben, waar zij om vragen. Het is dankbaar werk, mensen zijn blij dat je komt helpen. Je bent eigenlijk een soort buddy die mensen wegwijs maakt.”

Door Karin Stronks

We zitten in een kantoortje in de Figulus Welzijn vestiging aan de Damstraat. Statushouders krijgen hier Nederlandse les in een grote ruimte. In groepjes van vier, vijf zitten ze met vrijwilligers die de taallessen geven. Sociaal werker van Figulus Welzijn Sabine van Santen geeft aan wat een integratiecoach voor statushouders kan betekenen: “Het kunnen kleine dingen zijn, zoals uitleggen hoe wij hier afval scheiden tot helpen met post die ze krijgen. Sommige statushouders hebben elke week een paar uurtjes hulp nodig, bij anderen is eens per twee of drie weken een bezoekje voldoende.” 

Zelfstandig
De integratiecoach werkt zelfstandig. Chantal: “Je kijkt zelf naar wat een statushouder nodig heeft, waar vraag naar is. Bij gezinnen zijn andere behoeften dan bij alleenstaande mannen bijvoorbeeld. Laatst was ik bij een statushouder thuis waar ik direct heb uitgelegd dat luchten belangrijk is. We hebben een raam opengezet. En hoe wij hier afval scheiden, plastic, papier, gft. Eenvoudige dingen die je net even moet weten.” Een paar keer per jaar komen integratiecoaches bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, met elkaar in gesprek te gaan. Sabine is aanwezig bij deze bijeenkomsten.
Statushouders zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Vanaf het moment dat de verblijfsvergunning is verstrekt begint het inburgeringstraject. Dan krijgen mensen Nederlandse les en komen ze in aanmerking voor een woning. Sabine: “En daar worden de integratiecoaches ingeschakeld. Moet je je eens voorstellen dat je in een vreemd land ergens komt te wonen en er is niemand die je wegwijs maakt. Juist hier reikt de integratiecoach een helpende hand bij allerlei praktische zaken.”

Alledaagse dingen
Een integratiecoach is geen maatschappelijk werker. Chantal: “Natuurlijk vangen we wel eens iets op over het verleden van een statushouder. Maar daar ligt niet onze verantwoordelijkheid. Onze taak is het helpen met alledaagse dingen die voor ons heel gewoon zijn maar die statushouders nog moeten leren. Hoe gaat het met een ziekenhuisbezoek? Waar moet je dan aan denken? We gaan eventueel mee. Een ander item is het reizen met een ov-chipkaart. Makkelijk voor ons, maar als nieuwkomer sta je voor veel onduidelijkheden. We helpen ook bijvoorbeeld met de post. We worden door Figulus gekoppeld aan een statushouder. Dan ga je kijken waar behoefte aan is, waar lopen zij tegenaan? Daar spelen wij op in en bieden hulp.”
Wat wordt er van een integratiecoach verwacht? Sabine: “Het is handig als je makkelijk contact legt en je een paar uurtjes per week tijd hebt. En natuurlijk is een integratiecoach in staat om culturele verschillen te accepteren en te overbruggen.” Chantal: “Het werk als integratiecoach verrijkt mijn leven. Het is geen ‘lijstje afvinken’. Je komt bij mensen thuis en volgt ze een tijd van hun leven. Ik vertel mijn kinderen ook wel eens wat ik doe, dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is, hoe goed wij het eigenlijk hebben.”

Mensen die het leuk lijkt om statushouders te helpen als integratiecoach kunnen contact opnemen met Sabine.


M 06-53427694
E s.vansanten@figulus-welzijn.nl