Wethouder Sjoerd Wannet voorziet de geveltuin van water. Foto: Sander Grootendorst

Wethouder Sjoerd Wannet voorziet de geveltuin van water. Foto: Sander Grootendorst

Hamersplaats krijgt zes nieuwe bomen

Maatschappij

ZUTPHEN - De Hamersplaats in Zutphen krijgt er zes bomen bij, waaronder twee grote die in de toekomst voor veel schaduw gaan zorgen. Dit heeft Richard Belshof, beleidsmedewerker groen bij de gemeente, gisteren aan de omwonenden laten weten.

Door Sander Grootendorst

Een aantal van hen kwam bijeen om de afsluiting van de eerste fase van het vergroeningsproject te vieren, waartoe ze zelf het initiatief hebben genomen. De Hamersplaats bevindt zich tussen de Spittaalstraat en het Miroterrein. Wethouder Sjoerd Wannet zette het feestje symbolisch kracht bij door een lavendelstruikje te planten in de nieuwe geveltuin, die daarmee compleet is. “Onze trots”, noemt werkgroeplid Clasien Burgers de groene aanwinst voor het versteende gebied dat uitsluitend in gebruik was als parkeerplaats. Wannet complimenteerde de buurtbewoners met hun voortvarendheid. “Goed dat ideeën vanuit de bewoners komen, wij dragen daar dan als gemeente graag aan bij. En goed ook dat jullie elkaar dankzij dit project gevonden hebben.”

De gemeente betaalt de geveltuin, de beplanting rond de paar bomen die er al staan én de nieuwe bomen. De bewoners hebben inmiddels allerlei groen bijgeplaatst, waarvoor ze dan ook de verantwoording dragen: zelf water geven dus. Bij die activiteit ontmoeten ze elkaar en maken een praatje. “Zo zie je dat groen kan verbinden”, zegt Belshof.

En groen kan voor orde zorgen: Rond een ondergrondse afvalcontainer groeien plantjes. Gevolg: niemand die nog afval náást de container neerzet. Dat probleem is op simpele wijze verholpen. Burgers: “Hoe snel dat kan gaan hè?”

Er zijn meer plannen: zo zou de werkgroep de platte daken het liefst met sedum willen bedekken én op het stenen gebouwtje van energiemaatschappij Liander een muurschildering laten aanbrengen. Specialist Tanja Papez is daartoe bereid en ze heeft ook al met de bewoners gesproken over wat ze afgebeeld zouden willen zien. Maar zowel voor het sedum als voor de schildering zijn toestemming en financiën nodig. “Het gaat helaas niet van de ene dag op de andere”, zegt Burgers. Maar de werkgroep is optimistisch. 


“Groen verbindt”: Buurtbewoners met elkaar in gesprek bij de ‘containertuin’. Foto: Sander Grootendorst

De gemeentelijke toezegging dat er zes bomen bijkomen, die stáát. Belshof gaat aan de bewoners een aantal opties voorleggen, dan wordt besloten welke soorten het worden. Het zouden wat hem betreft een of twee krentenboompjes kunnen zijn, die ook nog eens vogels en insecten aantrekken, en hij stelt de iep kandidaat voor een van de twee schaduwbomen. “De iep is heel geschikt als stadsboom. We gaan in de grond maatregelen nemen zodat de wortels genoeg ruimte hebben om te groeien.” 

De bomen worden in november of december geplant. “Ze zijn natuurlijk niet meteen groot”, zegt Belshof, “je moet ze de tijd geven.”