Afbeelding
Lydia ter Welle

Provincie ontraadt zwemmen in recreatieplas Hambroekplas

Maatschappij Borculo

BORCULO - Provincie Gelderland ontraadt het zwemmen in Recreatieplas Hambroekplas, net buiten Borculo. Bij metingen is gebleken dat er een te hoge concentratie toxische blauwalgen in het water zit.

Dat blijkt uit metingen van waterschap Rijn en IJssel. Hierdoor bestaat er een groot risico op gezondheidsklachten.
Onder invloed van wind kan er zich ophoping van de blauwalgen voordoen. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl.
Met klachten over het zwemwater kan men zich melden bij het Provincieloket. Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met dit loket, op tel. 026-359 99 99. Mailen kan ook, via provincieloket@gelderland.nl..

www.zwemwater.nl