De boom werd onthuld. Foto: Verona Westera

De boom werd onthuld. Foto: Verona Westera 

Laatste vrijheidsboom onthuld

Maatschappij Winterswijk

WINTERSWIJK - Zondag is de laatste van de negen vrijheidbomen onthuld door wethouder Sandra Metaal. In elke Winterswijkse buurtschap is een vrijheidsboom geplaats, de laatste boom staat in het Vrijheidspark.

Het project Vrijheidsbomen is een onderdeel van de Winterswijkse viering van ‘1572, de geboorte van Nederland’. Hierin draait het om vier thema’s: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. De verbondenheid in verscheidenheid komt juist in Winterswijk met haar buurtschappen tot uitdrukking. Het is één gemeente Winterswijk, maar tegelijkertijd heeft zowel het dorp als iedere buurtschap een eigen karakter. De onthulling was extra feestelijk doordat alle zes de Winterswijkse muziekverenigingen van de partij waren. Ook waren alle koningen en koninginnen van de buurtschappen aanwezig om hun buurtschap te vertegenwoordigen.

De maker van de kunstwerken, Daan de Leeuw, was uiteraard ook aanwezig. Belangstellenen konden bij hem terecht voor uitleg over de werken.

De wethouder onthult samen met de koningen en koninginnen de laatste boom. Foto: Verona Westera
Crescendo Ratum. Foto: Verona Westera
Wim Aalderink, voorzitter van de stuurgroep 1572, aan het woord voor de onthulling. Foto: Verona Westera
Alle muziekverenigingen waren aanwezig. Foto: Verona Westera
De hoogheden in de polonaise. Foto: Verona Westera
De laatste boom is onthuld. Foto: Verona Westera
De puzzelstukken zijn gelegd. Foto: Verona Westera
De wethouder reikte een herinneringsmunt uit aan de leden van de stuurgroep. Foto: Verona Westera
Sint Jan Meddo. Foto: Verona Westera
Sandra Metaal legt de puzzelstukken. Foto: Verona Westera
Raaf theater was ook aanwezig voor een extra feestelijk tintje. Foto: Verona Westera
De wethouder legt de puzzelstukken die ze ontvangt van de vertegenwoordigers van de verschillende buurtschappen. Foto: Verona Westera
De boom wordt onthuld. Foto: Verona Westera
Kunstenaar Daan de Leeuw aan het woord. Foto: Verona Westera