Peter Heijboer voor de uitgewerkte plannen. Foto: Rob Stevens
Peter Heijboer voor de uitgewerkte plannen. Foto: Rob Stevens

Zorgen om sluipverkeer na herinrichting Ruurlo-centrum

Maatschappij Ruurlo

Vrees is dat fietsstraat Kroezelaan onveiliger wordt

Door Rob Stevens

RUURLO - Het centrum van Ruurlo krijgt een facelift. De Dorpsstraat en achterliggende omgeving worden gemoderniseerd. Daarbij is aandacht voor vergroening, toegankelijkheid en levendigheid. SACON, het bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap, ontwikkelde een Masterplan voor de herinrichting van het centrum. Dit gebeurde in nauw overleg met de Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV), een werkgroep bestaande uit omwonenden en ondernemers, en gemeente Berkelland. Bij enkele omwonenden zijn er ook zorgen: over ontstaan van sluipverkeer. 

Afgelopen donderdag was er de inloopmiddag in de Dorpskerk waar belangstellenden de plannen voor de modernisering van het centrum op grote informatieborden uitgewerkt konden zien. Vertegenwoordigers van de werkgroep en de gemeente waren aanwezig voor nadere uitleg. Inwoners die de inloopmiddag bezochten uitten daar vooral hun bezorgdheid over de hoge snelheid van voertuigen in de het centrum van Ruurlo, de drukte en de daarmee samenhangende onveiligheid. Aandachtspunten die volgens de aanwezige gemeenteambtenaar adequaat waren meegenomen in de uitwerking van het Masterplan. Desondanks maakten een aantal bezoekers gebruik van het reactieformulier waarop ze hun bezorgdheid kwijt konden.

Eén van hen is Peter Heijboer, lid van de werkgroep die bij de ontwikkeling van het masterplan betrokken is geweest. Hij ziet het plan als een goede aanzet voor verbetering van het centrum van Ruurlo. Vergroening, verplaatsing van parkeerplaatsen en diverse verkeerstechnische aanpassingen leiden tot een vermindering van het verkeer in de Dorpsstraat en een fiets- en voetgangersvriendelijker centrum. Het masterplan voorziet tevens in de wens om het kasteel sterker te binden aan Ruurlo. De middenstand zal dan meer profiteren van de toeristen die het dorp bezoeken.

Probleem
Heijboer signaleert echter een probleem. Het plan voorziet namelijk niet in het tegengaan van de negatieve gevolgen van het plan: het onvermijdelijke ontstaan van sluipverkeer. Heijboer: “Verkeer dat ontmoedigd wordt de Dorpstraat te nemen zoekt een alternatief. Daarnaast staat in het plan ook dat de weekmarkt verplaatst wordt van het Kerkplein naar de Dorpsstraat. De Dorpsstraat wordt dan afgesloten voor verkeer. Deze feiten leiden onherroepelijk tot sluipverkeer via parallel lopende straten zoals de Kroezelaan. Die zullen dan met veel meer verkeer te maken krijgen. Daar zal de gemeente op moeten anticiperen. De Kroezelaan is aangelegd als fietsstraat waar ook veel schoolgaande jeugd en fietsende ouders met kinderen gebruik van maken. Er zijn volgens mij eenvoudige mogelijkheden om dat te voorkomen. Maar die zijn helaas die niet opgenomen in het revitaliseringsplan.”

Heijboer is positief gestemd over het revitaliseringsplan. Echter, de winst die in het centrum wordt geboekt gaat, vreest hij, ten koste van de veiligheid en het woongenot van bewoners en gebruikers van de Kroezelaan. Dat kan volgens hem niet de bedoeling zijn geweest van de gemeente. Hij heeft zijn bedenkingen gedeeld met de verantwoordelijke wethouder Gerjan Teselink. Die heeft hem, volgens Heijboer, toegezegd na te denken over een aantal concrete oplossingen. De wethouder beaamt inderdaad ‘concrete mogelijkheden te gaan onderzoeken, maar kan verder nog niet op de zaken vooruitlopen’. Heijboer hoopt dat sluipverkeer in het definitieve masterplan ook nog als aandachtspunt wordt meegenomen.

In het masterplan staan diverse aspecten in onderlinge samenhang uitgewerkt, zoals: verkeer, parkeren en parkeerplaatsen, fietsers en voetgangers, groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het concept masterplan ligt nog tot en met 4 oktober ter inzage in het gemeentehuis in Borculo. Op de gemeentelijke website is het online te bekijken. Tijdens de inzagetermijn kan men een zienswijze indienen bij het College van B en W (Postbus 200, 7270 AH Borculo).