Mannen van Buurgroen Daslook vertellen Birgit Oelkers met trots over hun fijn buurt. Foto: Ada Ritzer

Mannen van Buurgroen Daslook vertellen Birgit Oelkers met trots over hun fijn buurt. Foto: Ada Ritzer

AIM

Een sterke gemeenschap bouwen de mensen zelf

Maatschappij Lochem

Drukbezochte bijeenkomst over nieuwe aanpak 

Door Marielle Frielinck

LOCHEM - Ruim honderd geïnteresseerden zijn op donderdag 16 november afgekomen op de netwerkbijeenkomst onder het motto ‘Samen bouwen aan een krachtige samenleving’ die Welzijn Lochem in de Schouwburg had georganiseerd. Onder hen waren medewerkers van de gemeente, sociaal-maatschappelijke organisaties en inwoners van de gemeente. Zij luisterden naar experts en spraken met elkaar over community building.

De middag werd geleid door Birgit Oelkers, expert op het gebied van community building. Zij heeft veel gewerkt met de zogenaamde ABCD-methode en er ook een boek over geschreven. De ABCD-methode staat voor Asset Based Community Building. Moeilijke termen, maar het betekent kort gezegd dat een krachtige gemeenschap ontstaat door inwoners zelf en niet door beleidsmakers.

Project Buurgroen
Aan de hand van voorbeelden en met opdrachten legde Birgit uit hoe je gemeenschapszin kunt bevorderen en hoe inwoners zelf heel goed in staat zijn om problemen in hun buurt aan te pakken. Een mooi voorbeeld dat niet achter een bureau op het gemeentehuis, maar aan de keukentafel bij bewoners is ontstaan is het project Buurgroen. Vier bewoners van de Daslook in Lochem gaven tekst en uitleg. Ze besloten een aantal jaar geleden om het groen in hun straat zelf te gaan onderhouden. Ze mobiliseerden de buurt en sindsdien zorgen bewoners zelf bij toerbeurt voor het gemeenschappelijke groen in hun straat. Dit heeft niet alleen geleid tot prachtige grasveldjes en borders, maar ook tot saamhorigheid en gezelligheid in de buurt.
Buurtbemiddelaar Ruben Drost uit Hardenberg vertelde vervolgens hoe de ABCD-methode in zijn gemeente al voor veel veranderingen heeft gezorgd. Hij en collega’s gingen buurten in om met de bewoners te praten en van daaruit plannen voor veranderingen te maken. Hij vroeg de aanwezigen door middel van een opdracht ook eens na te denken over hun eigen buurt: wat ze er zouden willen veranderen en hoe ze dat zouden aanpakken. Dit leidde tot allerlei leuke gesprekken en interessante inzichten.

Nieuwe kijk
Hedwig de Vries, directeur van Welzijn Lochem sloot de bijeenkomst af in de hoop en verwachting dat deze middag zou leiden tot veel gesprekken, ideeën en een nieuwe kijk op community building. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij nog veel werd nagepraat en nieuwe contacten werden gelegd.