Geheel links brandweercommandante Ilona Oolthuis-Cuppers met de twee jubilarissen Ronald de Lange en Paul Tanck en geheel rechts burgemeester Bornsvoort. Foto: Dinès Quist

Geheel links brandweercommandante Ilona Oolthuis-Cuppers met de twee jubilarissen Ronald de Lange en Paul Tanck en geheel rechts burgemeester Bornsvoort. Foto: Dinès Quist

Huldiging voor jubilarissen bij brandweerkorps Lichtenvoorde

Maatschappij Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Al ruim dertig jaar verlenen Ronald de Lange en Paul Tanck hun diensten bij Brandweerkorps Lichtenvoorde. Daarvoor ontvingen zij afgelopen zaterdag tijdens de jubileumavond lovende woorden van postcommandante Ilona Oolthuis-Cuppers en een onderscheiding van burgemeester Bronsvoort. Ook verwelkomt het korps drie nieuwe leden en werd er geapplaudisseerd voor behaalde certificaten en diploma’s door tal van korpslieden.

Door Dinès Quist

De instructiezaal boven de kazerne is op zaterdagavond gevuld met korpsleden die makkelijk te herkennen zijn aan hun officiële uniformen en hun partners. Postcommandante Ilona spreekt de genodigden toe en zet de twee rotsen in de branding extra in het zonnetje. De jubilarissen worden op het podium uitgenodigd en krijgen een onderscheiding opgespeld door burgemeester Bronsvoort. Zij spreekt de bezoekers toe: “Onze veiligheid is goud waard, daar zetten jullie je als brandweerlieden belangeloos voor in. Dag en nacht staan jullie klaar om de veiligheid van de inwoners te waarborgen, daar maak ik een diepe buiging voor.”

Jubilarissen Paul en Ronald
Ilona spreekt haar bewondering uit over de tomeloze inzet van de jubilarissen. “Paul heeft een ijzeren discipline en met zijn kritische blik op de dagelijkse gang van zaken, houdt hij de korpsleden bij de les. Bij uitstek een bevelvoerder waar je van op aan kunt. Ronald is ons alwetende in de coördinatie van materiaal, kleding en voertuigonderhoud. Iedereen weet Ronald te vinden als het gaat om vervanging van iets of storingen. Wij profiteren nog elke dag van de ruime kennis en ervaring en hopen dit nog lange tijd te mogen doen.” Gelukkig voor het korps Lichtenvoorde, zijn de jubilarissen zijn nog niet van plan om te stoppen.

Rood brandweerbloed
Dertig jaar geleden rondden Paul en Ronald hun brandweeropleiding af. Inmiddels zijn zij zelf instructeur en leidden op hun beurt weer nieuwe leden op. Op 19-jarige leeftijd startte Ronald zijn carrière als vrijwillig brandweerman. De reden dat hij zich aangetrokken voelde tot ‘het rode bloed van de brandweer’ kwam vanuit een interesse in techniek, “Techniek in de hulpverlening vind ik een interessante combinatie. De drijfveer om mensen te helpen is voor mij een vanzelfsprekendheid. Het gevoel dat je een rol speelt in iemands leven op een cruciaal moment is onbeschrijfelijk.” Het enthousiasme voor het brandweervak heeft Ronald op zijn zoon Nik overgedragen. Samen met Dylan Sanders en Jay Biharie sluit hij zich aan bij het korps.

Voor elkaar door het vuur
Paul Tanck heeft in de drie decennia heel wat titels verworven binnen het brandweerkorps. “Er is een enorme saamhorigheid binnen ons korps. Die binding is belangrijk omdat je heel wat meemaakt. We werken niet alleen samen maar zorgen ook goed voor elkaars mentale gesteldheid. We praten over wat je gezien hebben. Soms is dat best aangrijpend, daar moet je niet mee blijven zitten. Dan is het goed om elkaar te kennen en te weten dat je van elkaar op aan kunt. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur.”

Vitale post 
Olav Strotmann, districtshoofd Brandweerzorg, kwam speciaal naar Lichtenvoorde om zijn waardering uit te spreken voor de vrijwilligers. “Als vrijwilliger van de brandweer staat je leven in het kader van hulpverlening, dat vraagt heel wat van je privéleven, dat verdient diep respect. Het korps van Lichtenvoorde verdient speciale aandacht omdat zij als één van de weinige korpsen geen gebrek aan bezetting hebben. Daar mogen zij trots op zijn.” Brandweer Lichtenvoorde kende korte tijd zelfs een wachtlijst. Korps Lichtenvoorde is vitaal en Ilona weet wel waar dat aan ligt. “De binding in ons korps is enorm. We spreken issues uit naar elkaar, lossen samen problemen op en, ook heel belangrijk, we drinken een glaasje met elkaar na gedane arbeid. Ik ben heel trots op onze post, die boordevol zit met kennis, motivatie, gedrevenheid en passie voor het vak brandweer.”

Foto: Dinès Quist
Opspelden van de onderscheidingen door burgemeester Bronsvoort. Foto: Dinès Quist
Foto: Dinès Quist
Lovende woorden voor de jubilarissen. Foto: Dinès Quist
Het korps mag drie nieuwe leden verwelkomen. Foto: Dinès Quist
Foto: Dinès Quist
Olav Strotmann, Hoofd Brandweerzorg bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, spreekt genodigden toe. Foto: Dinès Quist
Brandweercommandante Ilona Ooltehuis-Cuppers feliciteert Gerjan Klein Gotink met behalen van instructeurscertificaat. Foto: Dinès Quist