Achterhoeks Oosterlicht. Foto: Frank Bosvelt

Achterhoeks Oosterlicht. Foto: Frank Bosvelt

Molen Agneta onderdeel van Achterhoeks Oosterlicht

Maatschappij

RUURLO – Ieder jaar prijkt tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling er een ster boven het gevlucht van de molen Agneta. Vlak voor de kerstdagen gaan de molenaars de stelling op om de ster te bevestigen aan één van de wieken, waarmee de Agneta een mooi verlicht baken wordt tijdens deze donkere dagen. Maar dit jaar blijft het donker in de top, dit jaar geen ster. Wel is de Ruurlose molen dit jaar onderdeel van het project Achterhoeks Oosterlicht.

De Agneta-molen staat al enige tijd in de steigers voor een grootscheepse restauratie. Eind april, begin mei is er begonnen met de werkzaamheden. De kap werd ontmanteld en opnieuw gedekt en het metselwerk boven de stelling werd uitgehakt. Dit laatste ging gepaard met een hoop kabaal, want de voegen lieten zich (letterlijk) niet zonder slag of stoot verwijderen. Na een korte pauze tijdens de bouwvakvakantie zijn begin september de werkzaamheden weer opgepakt. Dit keer werd het metselwerk onder de stelling onder handen genomen. Inmiddels is het gehele metselwerk van de molen opnieuw gevoegd en is de stelling aan de beurt om vernieuwd te worden.

En daarmee is gelijk de reden benoemd waarom er dit jaar geen ster boven in de molen prijkt. Voor degenen die geen idee hebben wat ‘de stelling’ is: De stelling is de grote houten omloop aan de buitenzijde van de molen, waar de molenaars op lopen om de molen te kruien (op de wind zetten van de molen) en om de wieken op te zeilen. Maar zoals op de foto te zien is: er ontbreken de nodig planken en het betreden van de stelling is levensgevaarlijk. Het is voor de molenaars dan ook verboden terrein. En de enige manier om de ster op te hangen, is via de stelling. Dus daarom dit jaar geen ster.

Lichtstralen
En toch wordt de Agneta-molen de komende weken een baken van licht. De molen is dit jaar namelijk onderdeel van het Achterhoeks Oosterlicht. Op 21 december, de kortste dag, wordt het Oosterlicht ‘ontstoken’ en met het ontsteken van dit Oosterlicht wordt het terugkerend licht gevierd. Op 25 plaatsen in de Achterhoek verschijnen de lichtstralen. De Vrienden van Agneta, zijn er trots op dat men deel mogen uitmaken van deze nog jonge traditie.

Momenteel wordt de stelling van de Agneta molen vernieuwd. Foto: PR