Hennie Lentink, Ben te Hasselo, Monique Grijsen, Mark ten Have met de cheque. Foto Rob Stevens
Hennie Lentink, Ben te Hasselo, Monique Grijsen, Mark ten Have met de cheque. Foto Rob Stevens

Cheque voor behoud Café Kerkemeijer

Maatschappij

REKKEN - De Stichting behoud Kerkemeijer kreeg donderdag van het Rabobank Coöperatiefonds een cheque uitgereikt van maar liefst 25.000 euro. Het café is al sinds 1872 een belangrijke plek van ontmoeting in Rekken. De cheque is voor de stichting een welkome bijdrage in haar strijd om het café te behouden voor de toekomst en de leefbaarheid van Rekken.

Door Rob Stevens

De bestuursleden Ben te Hasselo en Hennie Lentink van de Stichting behoud Kerkemeijer nemen donderdagavond de cheque in ontvangst van Monique Grijsen en Mark ten Have van het Rabobank Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds bevordert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ben te Hasselo, voorzitter van de Stichting: “Dit is natuurlijk een fantastisch bedrag dat we heel goed kunnen gebruiken in onze strijd om het café weer toekomstbestendig te maken voor lange tijd. Dit is de eerste concrete steun die we krijgen. We hebben via allerlei andere kanalen goede hoop op nog meer financiële bijdrages. Het café heeft altijd een belangrijke plek gehad in het sociale leven van Rekken. En mede met deze bijdrage van het Coöperatiefonds hopen we die functie te behouden en te versterken. Voor de leefbaarheid van Rekken.”

De Rabobank-medewerkster Monique Grijsen vertelt dat het niet zo vaak voorkomt, dat zo’n hoog bedrag uit het coöperatiefonds wordt toegekend. Grijsen: “De hoogte van het bedrag zegt ook iets over de urgentie van het project. Vooral aan het feit dat het project zo breed wordt gedragen door de gemeenschap, hecht het coöperatiefonds veel belang.”

Hennie Lentink legt uit waarvoor het geld zal worden gebruikt: “Het geld is om de kosten te dekken van de restauratie en renovatie van Kerkemeijer. Het pand zal onder meer worden verduurzaamd en van asbest worden ontdaan.”

De Stichting behoud Kerkemeijer heeft met het uitschrijven van obligaties het eigendom van het pand in handen gekregen. De Rekkense bevolking heeft hierop massaal gereageerd met de aankoop van obligaties, waardoor het pand kon worden aangekocht. Het pand zal min of meer in de beginstaat worden terug gebracht. De gelagkamer komt bijvoorbeeld terug. De grote zaal zal verdwijnen, en ook van de kleine zaal zal een deel verdwijnen. Het winkeltje in het pand blijft, het wordt nu al gerund door een groep vrijwilligers. Ook het café zelf zal grotendeels door vrijwilligers worden gedraaid.

Met het overlijden van haar man Henk werd het voor Ria Kerkemeijer moeilijk om zorg te dragen voor het voortbestaan van het café. Ze is dan ook blij met de initiatieven om dit gemeentelijk monument voor de toekomst van Rekken te bewaren. Op het terrein zijn plannen voor woningbouw. Ook Ria zal daar in de nabije toekomst komen te wonen. Dicht bij de plek die haar én Rekken zo na aan het hart ligt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant