Het gedeelte van de Kalenberg wat beoogd was voor de bosbegraafplaats. Eigen foto

Het gedeelte van de Kalenberg wat beoogd was voor de bosbegraafplaats. Eigen foto

Raad van State draait besluit natuurbegraafplaats Barchem terug

Natuur Barchem

BARCHEM/LOCHEM - De Raad van State heeft een besluit van de Lochemse gemeenteraad vernietigd dat de komst van een natuurbegraafplaats op de Kalenberg in Barchem mogelijk moet maken. Volgens de Kroon is het bestemmingsplan ‘De Kalenberg Barchem’ in strijd met de Gelderse Omgevingsverordening.

Door Henri Bruntink

In die Gelderse verordening staat onder meer dat ‘woelen en graven in oude onverstoorde bosgrond niet is toegestaan. De gemeente en de initiatiefnemers van de Stichting Beheer Landgoed De Kalenberg (SBLK) hebben volgend de Raad van State onvoldoende bewijs geleverd dat de bosgrond ter plaatse wél eerder is omgewoeld. Volgens de stichting is dit de laatste 150 jaar een aantal keren gebeurd.

Bodemonderzoek
De oude kaarten die als bewijs werden ingediend moesten aantonen dat vroeger op de omstreden plek helemaal geen bos was. Onvoldoende sterk bewijs, zo oordeelde de rechter van de Raad van Staat. Onderzoek van de bosbodem zou uitsluitsel kunnen geven maar dat onderzoek heeft niet plaatsgevonden.

De Raad van State wijst verder op een fout in plan waardoor het mogelijk zou worden om waardevolle bomen gekapt mogen worden. De gemeente gaf, tijdens een zitting van vorig jaar september, zelf al aan dat het bestemmingsplan op dat punt aangepast dient te worden. Het is niet de bedoeling dat bomen moeten wijken voor de begraafplaats.

Tegenstanders
De uitspraak betekent een succes voor de tegenstanders van de begraafplaats, waarvan er veel zijn verenigd in de Stichting Red de Kalenberg. Overigens werden veel bezwaren van die tegenstanders verworpen door de Raad van State. Daaronder het bezwaar dat men niet op de hoogte was, of kon zijn, van de plannen voor een natuurbegraafplaats en dus niet tijdig zienswijzen kenbaar konden maken. Het bestemmingsplan is volgens de regels ter inzage gelegd en het feit dat hierop ook twee zienswijzen zijn ingediend geeft aan dat iedereen op de hoogte kon zijn, aldus de Raad van State.

Ook de opvatting van de tegenstanders dat de naam van het plan suggereert dat de hele Kalenberg voor natuurgraven kan worden gebruikt houdt volgens de rechter geen stand. De begrenzing van het gebied waar de graven zouden moet komen zijn duidelijk aangegeven, zo luidt het oordeel. Het standpunt van de tegenstanders dat er geen behoefte zou bestaan aan een natuurbegraafplaats in Barchem vindt eveneens geen steun van de Raad.

Vervolg
Al met al draait het met name om mogelijke strijdigheid met Gelderse Omgevingsverordening en het herstellen van de bepalingen over het kappen van bomen. Dat laatste is een ‘papieren kwestie’ en vrij gemakkelijk te regelen. Als het gaat om de status van de bosgrond kan alleen onderzoek uitsluitsel geven. Dat is, gezien de omvang van het betrokken gebied, vermoedelijk tijdrovend en duur.

Het college van B&W van de gemeente Lochem bestudeert de uitspraak van de Raad van State nog en kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren.