Jan Stronks geeft uitleg over het nieuwe natuurgebied Schippersbeek. Foto: Sis Huiskamp
Jan Stronks geeft uitleg over het nieuwe natuurgebied Schippersbeek. Foto: Sis Huiskamp

Excursie PAN in het teken van water

Natuur

WINTERSWIJK - Agrarische Natuurvereniging PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) hield zondag 5 maart haar jaarlijkse excursie voor leden en donateurs. Deze voerde dit jaar naar het nieuwe natuurgebied Schippersbeek aan de Blankersweg in Kotten. 

Door Sis Huiskamp

Circa zestig belangstellenden namen deel aan de excursie, waaronder de heemraden Antoinet Looman (Water Natuurlijk) en Peter Schrijver (LTO) van het waterschap Rijn en IJssel. Ook waren er lokale vertegenwoordigers van andere politieke partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen op 15 maart. Onderweg was er behalve veel informatie over beheer en inrichting, flora en fauna van het gebied waar de Schippersbeek doorheen stroomt, ook voldoende ruimte om in gesprek te gaan over diverse (politieke) onderwerpen. 

Waterschapsverkiezingen
Het was de partij Water Natuurlijk die het contact legde met de vereniging PAN. Gezamenlijk bedachten ze om de jaarlijkse excursie in dit ‘nieuwe natuurgebied’ te houden. Schippersbeek is eigendom van de provincie Gelderland en is de laatste jaren stapsgewijs ingericht door waterschap Rijn en IJssel en de provincie. Het is werk nog volop in uitvoering. Waar kun je beter zien en laten zien wat de invloed van nat en droog is op de natuur? Het waterschap zorgt voor alle aspecten van het water om ons heen zodat het veilig is, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doet ze onder andere door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Met de waterschapsverkiezingen voor de deur hadden PAN en Water Natuurlijk geen beter moment kunnen kiezen. Juist nu, in een veranderend klimaat, met veel droogte maar ook natte tijden, is de stem van de kiezer extra belangrijk.

Te koop
Het gebied Schippersbeek gaat in de verkoop zodra de inrichting is afgerond. Vermoedelijk is dat in 2026. PAN spant zich in om de provincie ervan te overtuigen dat het hele gebied in Winterswijkse, dus lokale handen moet komen en dat leden van coöperatie PAN het onderhoud op zich zouden moeten nemen. Dat onderhoud is in de visie van PAN gebaseerd op een door lokale ecologen opgesteld beheerplan. Dit alles zou het beste kunnen gebeuren in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak. Het plan daarvoor wordt op dit moment uitgewerkt door provincie, waterschap en gemeente, met inbreng van lokale partijen, waaronder PAN. De vereniging vreest dat wanneer bij openbare aanbesteding de hoogste bieder deze nieuwe natuur in eigendom krijgt, lokale boeren en uitvoerders onvoldoende of helemaal niet betrokken zullen worden bij eigendom/pacht en beheer van Schippersbeek en andere nieuwe natuurgebieden rond Winterswijk. Dat zou een gemiste kans zijn, om boeren te helpen bij hun extensiveringsopgave, maar ook voor het optimaal behalen van de natuurdoelen en daarmee het bereiken van groter draagvlak. Bovendien is alle noodzakelijke deskundigheid en menskracht al aanwezig.

PAN bestaat uit een coöperatie en een stichting en is een van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die vallen onder de overkoepelende Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Uit die gelederen komen de twee gidsen die tijdens de bijzonder interessante excursie voor informatie zorgden. Jan Stronks en Robert Kwak deelden hun grote kennis over het gebied, het beheer ervan en het rijke vogelleven daar, met de aanwezige belangstellenden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant