Sjef Taken kijkt toe hoe zijn kleinkinderen in opdracht van De Groene Verbinding Achterhoek de kurkboom planten aan de Enkeerdlaan in Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen

Sjef Taken kijkt toe hoe zijn kleinkinderen in opdracht van De Groene Verbinding Achterhoek de kurkboom planten aan de Enkeerdlaan in Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen

Kleinkinderen Sjef Taken planten kurkboom aan Enkeerdlaan

Natuur Ruurlo

RUURLO - Als afsluiting van de bijeenkomst van De Groene Verbinding Achterhoek en IVN Midden-Noord Achterhoek is zaterdagmiddag aan de Enkeerdlaan een boom geplant ter ere van Sjef Taken die eerder die middag een koninklijke onderscheiding had gekregen. Het werk werd verricht door zes van zijn acht kleinkinderen met hulp van Herman Florijn van Boomkwekerij Florijn uit Ruurlo. Het is de eerste kurkboom die ooit in de gemeente Berkelland is geplant.

Door Jan Hendriksen

In overleg met de gemeente Berkelland plant De Groene Verbinding Achterhoek aan de Enkeerdlaan sinds 2020 elk jaar een mooie laanboom. Sinds 2021 verzorgt men ook een bloemrijke berm langs deze laan. Tijdens de planting droeg Margriet te Morsche een gedicht voor dat zij speciaal voor Sjef Taken had geschreven en waarvan de regels begonnen met de letters van zijn naam.

Stille trouwe kracht voor de natuur
Jaar in jaar uit, menig uur
Elke dag verbonden
Fundament van Groene Verbinding

Taak, Taken: voor ons allemaal
Aandacht en zorg voor de natuur
Kleine boompjes geven nieuwe hoop
Erfgoed voor onze toekomst
Noodzakelijk groen voor onze leefomgeving

Groene Pluim
En of dit alles nog niet genoeg was ontving Sjef tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk naast zijn koninklijke onderscheiding ook nog de Groene Pluim van De Groene Verbinding Achterhoek. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een individu, groep, bedrijf of instelling als blijk van waardering voor de inzet voor de vergroening van hun directe leefomgeving.
Tijdens de bijeenkomst die muzikaal werd opgeluisterd door de Djembé groep Tiriba deed voorzitter Ineke Rood van IVN Noord-Midden Achterhoek uit de doeken wat het IVN zoal doet. Het komende jaar staat een groot aantal activiteiten in het teken van het thema ‘Water en droogte’. Vervolgens vertelde Bart Klootwijk namens de werkgroep Landschapsbeheer van het IVN Noord-Midden Achterhoek over de werkzaamheden van de werkgroep. Om de veertien dagen, van oktober tot half maart, komt de werkgroep op zaterdagochtend bijeen en werkt mem in het landschap. “We pakken daarbij achterstallig onderhoud van kleinschalige landschapselementen aan. Zo worden knotwilgen geknot, hoogstamfruitbomen gesnoeid, jonge opslag van dennen en berken in heidevelden verwijderd en houtsingels en wallen afgezet”, aldus Klootwijk. IVN natuurgids Homme Siebenga hield een bevlogen verhaal over het ontstaan van ons mooie landschap in de Achterhoek met zijn verschillende elementen.

Doelstelling
Tenslotte vroeg Stefan Tollenaar van De Groene Verbinding Achterhoek aandacht voor de doelstelling van zijn ‘club’. “Dit doen we door aandacht te vragen voor en de betrokkenheid te vergroten bij de zorg voor onze leefomgeving. Dit gaat naast aandacht voor de natuurlijke omgeving ook nadrukkelijk over de sociale verbinding tussen mensen”, aldus Tollenaar. Inmiddels telt het bestuur van De Groene Verbinding Achterhoek acht leden en wordt de ‘club’ gesteund door veertien donateurs.