Aanplant nieuwe haag bij het Plantenbos. Foto: Dick van Hoffen

Aanplant nieuwe haag bij het Plantenbos. Foto: Dick van Hoffen

Actie: meer hagen in het landschap rondom Steenderen

Natuur Steenderen

STEENDEREN - Vereniging Het Steenders Landschap (HSL) doet deze winter samen met de gemeente Bronckhorst voor het tweede jaar een actie om meer hagen in het landschap rondom Steenderen aangeplant te krijgen. Vorig jaar is door deze actie 650 m1 nieuwe hagen gerealiseerd.

De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap. HSL wil daar verandering in brengen en zoekt grondeigenaren die deze winter zelf een haag willen aanplanten. Wie doet mee?

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in het buitengebied. Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen. Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels et cetera), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Het Steenders Landschap wil, met financiële steun van de gemeente Bronckhorst, samen met de bewoners van de voormalige gemeente Steenderen heel veel (kilo)meters ‘biodiversiteitshagen’ realiseren.

HSL stelt het plantmateriaal voor hagen beschikbaar, de deelnemers planten hun haag zelf. Een deelnemer betaalt voor het plantgoed een beperkte eigen bijdrage van 2 euro per m1 haag, de rest wordt betaald door de gemeente Bronckhorst.

Er zijn twee soorten hagen samengesteld: een bijenhaag en een patrijzenhaag. Meer informatie over deze hagen en het bestelformulier staat op de website van HSL onder ‘berichten’.


www.hetsteenders landschap.nl