Een van de gastsprekers is Benthe van Wallenburg, medeoprichter van stichting ‘In Goede Aarde’. Foto: PR

Een van de gastsprekers is Benthe van Wallenburg, medeoprichter van stichting ‘In Goede Aarde’. Foto: PR

Groene Verbinding Achterhoek zoekt het ondergronds

Natuur Ruurlo

Lezing: ‘Een levende bodem voor de Achterhoek’

RUURLO - Het fundament van een toekomstbestendig voedselsysteem bevindt zich onder onze voeten: bodemleven. De Groene Verbinding Achterhoek organiseert daarom een ‘praktische’ lezing in gemeentecentrum De Sprankel met als titel ‘Een levende bodem voor de Achterhoek’. De lezing is op donderdag 29 februari en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Weinigen weten dat een theelepel vruchtbare aarde meer organismen bevat dan er mensen op de wereld zijn. Stichting ‘In Goede Aarde’ ziet het herstel van bodem als een belangrijke oplossing voor de vele crises die de landbouw kent. Biodiversiteit, klimaat, stikstof, ze zijn allemaal gerelateerd aan de bodem en de gezondheid daarvan. Micro-organismen zoals bacteriën en schimmels spelen hierbij een cruciale rol, maar die ziet men vaak letterlijk over het hoofd, doordat ze niet met het blote oog te zien zijn
Met de microscoop wordt deze avond het bodemvoedselweb op groot scherm geprojecteerd, zodat de toehoorders kunnen kennismaken met de wondere wereld onder onze voeten. Daarnaast nemen de sprekers de bezoekers mee in het project dat ze momenteel in de regio Achterhoek draaien: Regeneratieve Landbouw Achterhoek 2025 (zie onderstaande website).

Gastsprekers
Gastsprekers zijn Ties Temmink en Benthe van Wallenburg, medeoprichters van stichting ‘In Goede Aarde’. Zij nemen de belangstellenden mee in het werk van ‘In Goede Aarde’, het belang van een gezonde bodem en de mogelijkheden, die daar liggen voor ons eigen welzijn en voedselvoorziening. Het is een fascinerend ondergronds web van leven dat bestaat uit talloze micro-organismen die allen een eigen en essentiële rol vervullen. Door ons huidige landbouwmodel, dat gekenmerkt wordt door overmatig gebruik van gifstoffen, kunstmest en excessieve grondbewerking, is dit web verstoord. Benthe en Ties betogen dat door het bodemvoedselweb te herstellen, onze bodem zijn fundamentele functies weer kan vervullen en we de huidige impasses kunnen doorbreken. 

Gedurende de avond zullen enkele bodemmonsters worden bekeken. Interesse voor het bekijken van een eigen monster? Stuur dan een e-mail voor nadere informatie naar info@degroeneverbindingachterhoek.nl. De toegang is gratisEen vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.


ingoedeaarde.org

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant