Bij de sloop van het pand is ook asbest verwijderd. Foto: Sander Grootendorst
Bij de sloop van het pand is ook asbest verwijderd. Foto: Sander Grootendorst

Vleermuizen zijn huis kwijt door sloop pand achter Lidl

Natuur Zutphen Zutphen

ZUTPHEN – Het werd wel de rotte kies van de buurt genoemd, het pand van voormalig bouwmaterialenhandel Koorneman op de hoek van de Emmerikseweg en de Zaagmolenweg, pal achter supermarkt Lidl. De kies wordt getrokken, het pand gesloopt, nieuwbouw gepland. Maar is er wel rekening gehouden met de vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen die zich  op het verwaarloosde terrein hadden gevestigd?

Door Sander Grootendorst

Buurtbewoners hebben daarover vragen gesteld aan de gemeente en ook de plaatselijke Partij voor de Dieren wil weten hoe het zit. Een feit is dat in deze deels spontaan ontstane groenzone volop huismussen zaten. Je hoorde ze al van verre als je boodschappen ging doen. In een eerder stadium stelde de gemeente de aanwezigheid van dwergvleermuizen vast, en volgens de buurtbewoners broedden er ook gierzwaluwen. Wie nu een kijkje neemt op locatie, kan constateren dat dieren hun leefgebied inmiddels kwijt zijn.

Een reactie op Facebook: “Helaas, de schuurtjes waar de mussen aan de Emmerikseweg 9 in bivakkeerden, de omringende braamstruiken en ligusterhaag – ze zijn gesloopt. En de zogenoemde ‘mitigerende maatregelen’ die volgens de wet verplicht zijn? Ik zie ze niet. Is natuurwetgeving weer zo’n wassen neus? Net als alle wetten die het kwetsbare moeten beschermen hun werk niet doen? Behalve als je er als burger bovenop zit, een rechtzaak begint? Dieptriest.”

De gemeente is het daar niet mee eens. Een woordvoerder laat weten: “Er is door onze stadsecoloog onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de genoemde (en andere) diersoorten, maar in het te slopen pand zijn geen nesten aangetroffen van de genoemde dieren of van andere beschermde soorten. De dieren zouden er dus wel gesignaleerd kunnen zijn, omdat ze elders in Zutphen wel verblijven, maar in het bewuste pand zijn geen nesten aangetroffen. Daarom zijn extra maatregelen niet nodig geweest en is er ook geen gesprek over dit onderwerp met de omgeving gehouden.”

Een buurtbewoner zegt te vermoeden dat de controle heeft plaatsgevonden toen de dieren ten gevolge van de werkzaamheden al vertrokken waren. Dat er in elk geval dwergvleermuizen hébben gezeten, is zeker. De Stentor meldde in 2021, toen de plannen van een Doetinchemse ondernemer voor de bouw van appartementen op deze plek bekend werden, dat de gemeente voor de vleermuizen een groenstrook van vier meter breed zou reserveren.
In de omgeving zou wel compenserend groen voor huismussen zijn aangelegd. “Dat wil zeggen: twee bloemperkjes. Daar hebben de mussen weinig aan, maar het is tenminste goed bedoeld.”

De vraag is hoe het de gierzwaluwen zal vergaan als die eind april uit het zuiden naar Nederland terugkeren. “Ze zullen zien dat hun vertrouwde broedgelegenheid verdwenen is. En wat dan?” Juist omdat het nog twee maanden duurt voordat de gierzwaluwen zich weer melden, zien de buurtbewoners kansen: “Als je in de omgeving gierzwaluwnestkasten plaatst, wijken de vogels waarschijnlijk daarnaar uit.”

Gemeente: ‘We werken aan een biodiversiteitsplan om bij bouwprojecten ruimte te bieden aan flora en fauna’

De gemeente gaat alleen in algemene zin op die suggestie:  “We aan een bio-diverstiteitsplan waarbij de gemeente bij bouwprojecten zoveel mogelijk rekening wil houden met ruimte voor flora en fauna. Dit beleid is dus in ontwikkeling en we verwachten dat de raad zich daar voor de zomer over kan gaan buigen.”

Het pand dat nu wordt gesloopt, is gebouwd in 1915, blijkt uit informatie van Erfgoedcentrum Zutphen. Voordien was hier de houtzaagmolen van de firma Ketjen & Van Rekel gevestigd. “Er tegenover stond tot 1979 houthandel Cornegoor, ook een exponent van de levendige houthandel in Zutphen.” De naam Zaagmolenweg herinnert er nog aan, evenals de naam Houtwal (achter het politiebureau) en aan de IJssel de Bult van Ketjen.
Het complex stond al vele jaren leeg. Wel deden er diverse ideeën de rond om het weer in gebruik te nemen. Zo was er vier jaar geleden nog sprake van mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Langzaam maar zeker wordt het complex afgebroken. Foto: Sander Grootendorst

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant