De Dalton basisschool in Nettelhorst. Foto: Henri Bruntink

De Dalton basisschool in Nettelhorst. Foto: Henri Bruntink

Plan voor fusie basisscholen Nettelhorst en Barchem

Onderwijs

BARCHEM/NETTELHORST - Door een fusie met de Barchschole in Barchem, op 1 augustus 2024, kan de Dalton basisschool Nettelhorst openblijven. Het is officieel nog een intentiebesluit van het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Poolsterscholen. De Nettelhorster school is in gevaar omdat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm ligt.

Door Henri Bruntink

Eerder deze week luidden de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en Nettelhorstbelang de noodklok. Via een persbericht lieten ze weten dat Poolsterscholen niet wilde luisteren naar noodkreten. Door het zwaard van Damocles dat boven de school hangt bleek het bijna onmogelijk om nieuwe leerlingen te werven. Er werd een toekomstplan gepresenteerd.

Geen groei
De Daltonschool telt momenteel 36 leerlingen. De opheffingsnorm voor de gemeente Lochem is 41. Poolsterscholen stelt vast dat voor de komende jaren nauwelijks zicht is op groei van het leerlingenaantal. Bovendien staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk omdat er te kleine groepen zijn ontstaan. Hierdoor komen leerlingen pedagogisch en didactisch niet goed genoeg tot ontwikkeling, zo stelt Poolsterscholen in een vrijdagochtend gepubliceerd persbericht.

De school in Nettelhorst heeft verder een forse financiële injectie Poolster nodig en dat zal de komende jaren ook zo blijven om met drie groepen verder te kunnen werken. Die investering is onevenredig groot en gaat ten koste van andere basisscholen in de gemeente die onder Poolsterscholen vallen.

Buitenonderwijs
Een fusie met de openbare Barchschole moet zorgen voor een stabiele en goed draaiende school waar het onderwijs en de opbrengsten op orde zijn. Ook is een belangrijk kenmerk van DBS Nettelhorst voor de inrichting van het onderwijs ook in Barchem gangbaar. Dat is het zogeheten buitenonderwijs. Daarbij speelt een deel van het onderwijs zich letterlijk buiten af.

MR en het team van De Barchschole hebben positief gereageerd op het plan en zijn akkoord met de intentie tot fusie. MR van de school in Nettelhorst wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen. Daarna wordt het fusietraject definitief opgestart.