Djemeo (links) en Chuan (rechts) bij hun beeldschermloep. Foto: Arjen Dieperink

Djemeo (links) en Chuan (rechts) bij hun beeldschermloep. Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Bartiméusschool geeft leerlingen perspectief

Onderwijs Lochem

Al vele jaren is aan de Graanweg in Lochem de Bartiméusschool gevestigd. Het is een speciale basisschool waar kinderen met een visuele beperking alle ruimte krijgen om zich te ontplooien. Vorige week woensdag waren de deuren van de school geopend voor alle geïnteresseerden. De Berkelbode was erbij.

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Een geribbeld pad gedeelte van het trottoir zorgt ervoor dat de kinderen met hun blindenstok, ook wel herkenningsstok of taststok genoemd, de weg naar school kunnen vinden. De deur van de Bartiméusschool gaat automatisch open en de heldere kleuren op de wand vallen meteen op. Alles in dit gebouw staat ten dienste van de leerlingen. Bij de ingang heet Monique Kampman, locatiedirecteur, iedere bezoeker persoonlijk welkom. Sommige ouders en grootouders van de kinderen komen met grote belangstelling kijken waar de kinderen mee bezig zijn. Er zijn ook andere belangstellenden, zoals een oud-leerling die eens komt kijken hoe het er tegenwoordig op de school aan toegaat.

Ondersteuning
“Als Bartiméus ondersteunen wij ook het reguliere onderwijs. Soms is het zo dat bepaalde aanpassingen voor de leerling al voldoende kunnen zijn om op zo´n school volledig mee te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een tafelblad dat schuin moet staan of een andere lichtinvalplek voor de leerling. Maar ook technisch kunnen wij adviseren. Daarnaast hebben wij ook leerlingen die symbiose-onderwijs krijgen: bijvoorbeeld drie dagen in de week regulier onderwijs en de andere twee dagen bij ons op school”, vertelt Monique Kampman.

Hulpmiddelen
In een van de leslokalen zitten Chuan en Djemeo, respectievelijk 10 en 11 jaar en beiden afkomstig uit Raalte, achter de beeldschermloep. Het boekwerk dat ze lezen ligt opengeklapt onder de loep die de tekst zeer groot op het scherm weergeeft. De jongens leggen uit hoe het apparaat werkt en zijn er blij mee. Chuan draagt een zonnebril. “Ik heb last van het licht”, legt hij uit. Wat de jongens later willen worden weten ze nog niet, ze verdiepen zich nu nog in de vakken topografie, rekenen, lezen en spelling.
Voor de kinderen die de beeldschermloep niet gebruiken ligt het lesboek ‘begrijpend lezen‘ op A3 formaat klaar. Hierin zijn alle letters en plaatjes groot afgedrukt. Ook liggen er voelboeken waardoor de wereld op een andere manier kan worden beleefd. Bijvoorbeeld in het boek ‘Daar buiten loopt een schaap’ kan het kind de wol voelen en de vorm van het schaap. De wereldbol is ook voorzien bobbels en reliëf. “Het is van belang dat de leerlingen al op zeer jonge leeftijd een tastgevoel ontwikkelen. Op latere leeftijd lukt dat niet meer zo goed”, aldus een leerkracht.

Brillen
In een van de andere lokalen zit de leerkracht José Trassens. De drukte aan haar tafel met een bak vol plastic brillen is net achter de rug. “Met deze brillen kunnen wij een indruk geven wat slechtzienden met bijvoorbeeld tunnelvisie of andere afwijkingen nog kunnen zien“, zegt José. Ze heeft daar ook een app voor op haar mobiel, van BartiméusZien. De app geeft een indicatie hoe het reguliere beeld van de telefooncamera wordt veranderd door bepaalde afwijkingen. Trassens start de app en tikt op een toets. Er ontstaan allerlei vlekken, waarna de onderwijzeres de oogziekte benoemt die voor dit beeld zorgt. Het geeft een indruk van de moeilijkheden waar de kinderen van de Bartiméusschool in hun dagelijks leven mee te kampen hebben.
Ondertussen vertrekken de leerlingen met de busjes naar huis. Hun schooldag zit er op. Het is niet voor niets woensdagmiddag: ook zij zijn gewoon vrij.


www.bartimeus.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant