De leerkrachten openen op passenede wijze de themaweek.

De leerkrachten openen op passenede wijze de themaweek. 

Don Voogt

Cultuureducatie op Aaltense basisschool De Slinger

Onderwijs Aalten

AALTEN - Waar denk je aan bij woord ‘Cultuureducatie’? Je kunt denken aan de maandvieringen, muziek- en tekenlessen, Kinderboekenweek, voorleeswedstrijd, de musical aan het eind van het schooljaar door groep 8, bezoek aan de bibliotheek en de creamiddagen.

Daarnaast organiseert SCEDA (Stichting Cultuureducatie Dinxperlo-Aalten) jaarlijks een cultureel programma voor de scholen. Alle leerlingen krijgen in acht jaar tijd zeven kunstdisciplines aangeboden, te weten beeldend, audiovisueel, muziek, dans, drama, literair en cultureel erfgoed. Meer hierover is te vinden op www.sceda.nl.
Dit schooljaar stond op obs De Slinger in Aalten de discipline ‘Literatuur’ centraal. De kinderen van groep 1 en 2 maakten een sprookjesfilm. De leerlingen van groep 3/4 en 4/5 maakten hun eigen fotostrip. Ze bedachten hun eigen verhaal en gingen aan de slag met het maken van foto’s voor hun strip. De leerlingen van groep 6 en 7 hoorden van een echte rapper hoe de wereld van rap eruitzie; met gevoel voor ritme en taal en schreven ze in hun eigen song. De leerlingen van groep 8 doken in de wereld van de podcasts. Wat voor verschillende podcasts zijn er allemaal? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Na een introductie gingen zij zelf aan het werk met een online muziekprogramma.
Het laatste schoolbrede thema van dit schooljaar staat in het teken van ‘De Wereld Rond’. Kinderen gaan op verschillende manieren ontdekken wat er in de wereld te zien is. De leerkrachten en studenten zorgden op 22 mei voor een leuke opening van dit project.
Het thema’ De Wereld Rond’ wordt afgesloten met een tentoonstelling, waarbij iedereen welkom is, op vrijdag 9 juni van 14.00 tot 14.30 uur.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het volgende schooljaar, waarin ‘cultureel erfgoed’ centraal gaat staan, al in volle gang. De leerlingen duiken in de geschiedenis van Aalten en omgeving middels workshops, excursies, voorstellingen en ook de hele school gaat naar het Openlucht Museum in Arnhem.