Wethouder Jasper Bloem opent kindcentrum De Achtsprong. Foto: Yolanda Bensink

Wethouder Jasper Bloem opent kindcentrum De Achtsprong. Foto: Yolanda Bensink

Yolanda Bensink

Wethouder Jasper Bloem opent Kindcentrum De Achtsprong

Onderwijs Zutphen

ZUTPHEN - Afgelopen vrijdag opende wethouder Jasper Bloem het kindcentrum De Achtsprong. Samen met een leerling uit groep 8 en één van de peuters verrichtte hij de openingshandeling en telde met alle kinderen af van 10 naar 1 en onthuld met een ‘feestelijke knal’ het nieuwe logo en werd het logo aan alle ouders en kinderen kenbaar gemaakt.

 De dag werd daarna feestelijk voorgezet. Er werd met elkaar een toast uitgebracht op het nieuwe kindcentrum en voor de ouders stond er koffie en thee klaar. Daarna kregen alle groepen van ‘Move at school’ een dansworkshop aangeboden en verzorgden Bram en Tom uitdagende sportactiviteiten op het schoolplein. Aan het eind van de dag mochten de kinderen aan de ouders laten zien welke dans zij hadden ingestudeerd. Tot slot kregen alle kinderen nog een mooie rugtas mee, uiteraard prijkte ook hier het nieuwe logo op.

Vanaf heden gaat De Achtsprong samen met Kinderopvang Kindernet de samenwerking aan. Het Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 1,5 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs samengaan en elkaar versterken. Leerkrachten en pedagogisch professionals werken hier samen aan één pedagogische en educatieve doorgaande ontwikkellijn. Het kindcentrum is gevestigd aan de Brink 126 in Zutphen.