Vooralsnog geen nieuwbouw/IKC aan de Karel Doormanstraat. Foto: Kyra Broshuis

Vooralsnog geen nieuwbouw/IKC aan de Karel Doormanstraat. Foto: Kyra Broshuis

Nieuwbouw IKC Karel Doormanstraat in Groenlo ligt voorlopig stil

Onderwijs Groenlo

GROENLO - Voorlopig komt er geen IKC/nieuwbouw Willibrordusschool aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. De gemeente heeft de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting IKC Willibrordus beëindigd. Deze overeenkomst werd op 21 september 2022 ondertekend en kende al een lange voorgeschiedenis.

Door Kyra Broshuis

Belangrijk knelpunt in deze zaak is het gegeven dat Delta Scholengroep, de overkoepelende stichting, niet de volledige exploitatie van de gymzaal op zich wil nemen. In het verleden heeft de stichting Delta wel de volledige exploitatie van de gymzaal op zich genomen en andere scholen doen dat ook, zo geeft wethouder Ellen Dusseldorp aan. “Maar Delta zegt de volledige exploitatie van drie gymzalen niet meer te kunnen blijven betalen. Een school zonder gymzaal is voor hen geen optie.” De gemeente is niet bereid een deel van de exploitatie op zich te nemen.

Alternatieven
Vanaf januari is de gemeente in overleg geweest met de stichting over een alternatieve invulling van het project. Vanuit de gemeente zou een IKC zonder gymzaal ook een optie zijn. “Delta heeft wel een nieuw concept aangedragen maar daarin was de school fors groter en voldeed de gymzaal niet aan de gestelde uitgangspunten. Het is ook onduidelijk of het binnen het budget past. Wij hebben om een financiële onderbouwing gevraagd maar ondanks herhaalde verzoeken is dat niet aangeleverd”, zegt wethouder Ellen Dusseldorp. ‘Onvoorstelbaar’ noemt voorzitter Peter Dooijeweerd van het college van Bestuur van de Delta Scholengroep de woorden van de wethouder. “We hebben op basis van de recent gerealiseerde nieuwbouw in Eibergen (Simmelink) een nieuw plan gepresenteerd dat past binnen het budget.”

Impasse
“We zitten in een impasse”, zo licht de wethouder toe. “Het is zeer teleurstellend voor de kinderen, de ouders en de school zelf. Wij hebben wel de intentie om er samen uit te komen. We moeten nu opnieuw om tafel hoe we de nieuwbouw wel mogelijk kunnen maken.” Het krediet dat de gemeenteraad beschikbaar gesteld heeft, een bedrag van maximaal € 4.919.045, is niet meer toereikend. De gemeente zegt dat de stichting niet heeft gereageerd op de handreiking met betrekking tot de exploitatie van de gymzaal. “Tijdens een telefoongesprek op 6 juli 2023 met de heer Dooijeweerd, voorzitter van het College van Bestuur van Delta Scholengroep waar de Willibrordus onder valt, is er gesproken over de exploitatie van de gymzaal. We hebben eind juli gevraagd of de stichting met een alternatief plan kon komen. Als de stichting voor 15 augustus met een alternatief plan (gelijk aan IKC het Simmelink) zou komen waarbij de volledige exploitatie van de gymzaal, gedurende de hele gebruiksduur, voor rekening zou zijn van de exploiterende stichting, dan zouden we gaan onderzoeken of we hieraan medewerking zouden kunnen verlenen en tot een overeenkomst op dit punt zouden kunnen komen. Hierop is niet gereageerd. Wij hebben er van onze kant wel op gewezen dat we onverminderd willen meewerken aan nieuwbouw van de Willibrordusschool.”

Voorzitter Dooijeweerd zegt de opzeggingsbrief van de gemeente met nadere toelichting nog niet ontvangen te hebben. “Als we die hebben, zullen we zeker inhoudelijk verder reageren. Voor ouders, schoolteam en andere belanghebbenden zal er woensdag 13 september een informatieavond zijn waarin wij onze werkelijkheid zullen toelichten.”

Voorlopig lijkt er dus niets aan de Karel Doormanstraat te gebeuren. De school is tijdelijk gevestigd in de voormalige Watermolenschool en zal daar, zoals het er nu uitziet, nog een tijdje moeten blijven.

Wordt vervolgd.