De ambities van de betrokken partijen rijken verder dan alleen de wettelijke onderwijstaak en hebben een duidelijke koppeling met bredere gemeentelijke en maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en inclusiviteit.
De ambities van de betrokken partijen rijken verder dan alleen de wettelijke onderwijstaak en hebben een duidelijke koppeling met bredere gemeentelijke en maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en inclusiviteit. Foto: Pexels.com

College Oude IJsselstreek stemt in met Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Onderwijs

OUDE-IJSSELSTREEK - De gemeente heeft samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs opgesteld: “Het is ons koersdocument voor duurzaam en toekomstbestendig onderwijs en kinderopvang.” De partijen zetten zich de komende jaren in voor inclusief onderwijs, gelijke kansen en onderwijs dichtbij huis: “De plannen sluiten aan bij de wijkgerichte aanpak van de gemeente. Ook koppelen we de uitbreiding van schoolgebouwen aan woningbouwprojecten die de komende jaren op de planning staan.”

In nauwe samenwerking met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is het IHP tot stand gekomen. De ambities van de betrokken partijen rijken verder dan alleen de wettelijke onderwijstaak en hebben een duidelijke koppeling met bredere gemeentelijke en maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en inclusiviteit: “Goed onderwijs kan armoede en kansenongelijkheid verminderen en een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.” De partijen hebben de overtuiging dat door het constructieve proces er een goede basis ligt voor succesvolle samenwerking in de toekomst. 

Ambities vertaald naar concrete plannen

In het IHP zijn concrete plannen benoemd voor de komende vier jaar, zoals:

  • Het verduurzamen van het gebouw van Almende Isala.
  • Nieuwbouw voor basisschool De Woelwaters in Ulft, dat meeloopt in de ontwikkelingsplannen van De Wesenthorst en omgeving.
  • Uitbreiding van de Oersprong in Ulft in relatie met de woningbouwplannen in de naastgelegen Biezenakker
  • Het verbeteren van Kulturhuis De Rietborgh, waar basisschool Dynamiek in gehuisvest is, als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in Terborg.
  • Het verduurzamen van De Borckeshof in Breedenbroek en Sint Martinusschool in Megchelen en mogelijk onderdak geven aan andere maatschappelijke functies in de school, omdat de schoolgebouwen nu niet helemaal gevuld zijn.

Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van beide scholen in Varsseveld, gelet op de nieuwbouwplannen voor dit dorp. 

Het realiseren van het Integraal Kind Centrum (IKC) De Wijssel in Gendringen en de planvorming van het IKC SIlvolde zijn niet meegenomen in het IHP, omdat die voortkomen uit het vorige IHP.

Besluitvorming in de gemeenteraad
De raad moet het IHP onderwijs vaststellen en de bespreking vindt plaats in de raadscommissie en vergadering van oktober. De investeringen voor de plannen, die nodig zijn om aan de ambities te voldoen en de kwaliteit van onderwijs in de gemeente te waarborgen, zijn fors. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2025 bepaalt de gemeenteraad welke investeringsruimte gereserveerd wordt om de voorgestelde plannen voor de eerste jaren uit te voeren. 

Wettelijke zorgplicht gemeente
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht bij het huisvesten van onderwijs: “Om zicht te krijgen op de aard en inhoud van deze verplichting is de gemeente verplicht om iedere vier jaar een IHP op te stellen, waarbij we 16 jaar vooruitkijken. Dit Integraal Huisvestingsplan vervangt het IHP 2019 – 2032 dat de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld.”