Afbeelding

Oost Gelre: bestuurscrisis?

Opinie Groenlo

Het leek allemaal zo ‘aldebastend jofel’ te worden, beste Grollenaren. Dat leek het te worden, die overname van de bestuursmacht door prinsen en adjudanten hier in Oost Gelre. Eindelijk zouden de gewone bestuurders even kunnen uitblazen, even weg van alle sores. Dat dit voornemen op zich met meer dan volledige instemming werd begroet bleek wel uit de vele vlaggen, de vreugdekreten en de meer dan spontane bijval van het narrenvolk aan de nieuwe leiders. Vanaf nu wordt Oost Gelre geregeerd door prinsen en adjudanten, zo riep de tijdelijk onttroonde burgemeester nog enthousiast. Maar toen schreeuwde plots een wethouder met piepstem: maar Lichtenvoorde heeft helemaal geen carnavalsvereniging en daar is dus niemand die de macht kan overnemen! In alle kerkdorpen, buurtschappen en natuurlijk in het machtige Grol zelf zijn prinsen en adjudanten, maar in Lichtenvoorde? Ho maar. No body!

Er dreigde meteen gevaar: Lichtenvoorde zou een tijdelijk wild gebied worden dat onder geen enkele fatsoenlijke wetgeving zou vallen. En als ze daar in Lichtenvoorde niet in de pas werden gehouden, uit de maat zouden gaan lopen, stuurloos zouden zijn en allerlei meer dan gekke dingen zouden bedenken, dan zou de ellende niet te overzien zijn. Wat moeten we daarmee, riep een nu ineens bijna radeloze en tevens ambteloze burgemeester richting prinsen en adjudanten.

Het was de Grolse stadsprins die het voortouw nam. Geheel in lijn met het no nonsens beleid van de oude vestingstad Grol zei hij: we gaan Lichtenvoorde tijdelijk helemaal ontkennen. Wat er niet is maakt ook geen problemen. Zoveel inventiviteit hadden de andere prinsen niet verwacht en het besluit werd dan ook meteen omarmd en er volgde een lange polonaise waarvoor de Grolse stadsprins zelf een vergunning had afgegeven.

Maar het bleef toch een beetje knagen. Je kon Lichtenvoorde dan wel ontkennen, maar niettemin lag het er wel. Een witte vlek midden in een aan alle kanten omringd carnavalsgebied. Zou het misschien toch beter zijn de Lichtevoordenaren uit het centrum vriendelijk te vragen zich tijdelijk aan te sluiten bij de stad Grol en de bewoners van de buitenwijken een beetje te verdelen over de buurtschappen? Die buitenwijken liggen toch al redelijk in de richting van de buurtschappen.

Er ontstond een inderhaast opgerichte overlegstructuur om te kijken of de voorstellen zouden kunnen leiden tot een min of meer aanvaardbare oplossing richting Lichtenvoorde, dat er nog steeds lag maar dan wel stuurloos. Het is niet te geloven wat er dan allermaal gebeurt beste Grollenaren. Handel, wandel en liefdadigheid kwamen samen tot leven. De Grolse ondernemers zagen er brood in: zo’n massale toestroom van burgers die ook wel eens wilden feesten in de stad, dit was een buitenkans. Er werden percentages van de winst voorgesteld; extra busdiensten richting Groenlo werden opgezet en alle Lichtvoordenaren kregen bij aankomst in Groenlo gratis een onderscheiding a raison van 5 euro. Het blijven hier natuurlijk wel handelaren!

Carnaval is een wonder kun je zeggen en dat gebeurde ook in Oost Gelre. Ineens bleken ze allemaal naar Groenlo te kunnen komen; de kleine carnavalsclubs, de grote en de zonder carnavalsclub functionerende Lichtevoordenaren.

Op de teevee werd de Grolse prins hierover uitgebreid geïnterviewd.

Hoe hij op het idee gekomen was om alle Lichtevoordenaren in Groenlo uit te nodigen; hoe moesten ze deze daad van menslievendheid plaatsen?

Zo bunne wi’j, sprak prins Bas. Hij zei ook nog graag iedereen te willen laten meegenieten van het feest der feesten. Ineens was de witte vlek, die Lichtenvoorde heet, verdwenen. Prins Bas voegde daar nog fijntjes aan toe dat Grolle altijd al een regionale functie heeft gehad.

Hoog tijd voor de ballonnen.


Torenwachter