Links Johan Wikkerink en rechts Wim Wikkerink. Foto: Jos Wessels
Links Johan Wikkerink en rechts Wim Wikkerink. Foto: Jos Wessels

Johan en Wim Wikkerink gaan voor de provincie

Politiek Aalten

AALTEN - Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Er doet een aantal kandidaten mee uit Aalten en Dinxperlo. Vandaag richten wij ons op twee kandidaten namens de BoerBurgerBeweging (BBB), Johan en Wim Wikkerink. Zij zijn geen familie van elkaar.

Door Jos Wessels

Johan Wikkerink is 60 jaar, woont op de Haart, getrouwd, drie kinderen. Zijn beroep is vertegenwoordiger van een leverancier van varkensgenetica. Hij is verder actief bij AZSV, onder meer voor de voetbaljeugd.
Wim Wikkerink, 62 jaar, gescheiden, drie kinderen en een kleinzoon, woont op een boerderijtje aan de rand van Aalten. Hij is agrarisch bedrijfsverzorger en actief bij BOVO.

Op welke plek van de kandidatenlijst staan jullie?
Johan staat op 42 en Wim op plaats 47 van de BBB lijst.

Waarom ben je politiek actief voor BBB?
Wim: “Het begon in 2017 met boer-burgertweets. Ik kon mij vaak vinden in de uitgebrachte meningen. Vooral Caroline van der Plas weet heel goed te verwoorden wat de mensen vinden. Wij hebben afgelopen twee jaar een heel degelijke partijorganisatie opgebouwd.”
Johan: “BBB is zeker geen one-issue-partij, zij is er zowel voor de boer als de burger. Maar met name de stem van de agrarische sector mag meer worden gehoord in de politiek.”

Waarom moeten mensen gaan stemmen voor de provincie?
“De provincie gaat over heel belangrijke zaken als: waar woningbouw? Welke stikstofmaatregelen? Willen wij meer woningcontingent? De stem van de kleinere dorpen en steden is vaak te zwak tegenover de stedelijke gebieden. Een plan als 300.000 ha nieuwe natuur in Gelderland is onmogelijk gezien de grote druk op de grondmarkt.”

Als je één ding mocht bepalen, wat gebeurde er dan?
Wim: “Kleine mono-vergisters bij elke boerderij. Daarmee kan mest ter plaatse omgezet worden in gas dat met enige aanpassing aan het gasnet kan worden geleverd.”
Johan: “Beter profiel en belangenbehartiging van de Achterhoek en Liemers. De stem van het oosten moet meer worden gehoord in Arnhem.”