De gemeente zette een streep door dit feest.

De gemeente zette een streep door dit feest.

Café Kras in Groenlo mag niet eenmalig open voor carnaval

Politiek

GROENLO - Het leek een mooi plan van ondernemers Michaël Lammers en Tom en Anoek van Leeuwen: het openstellen van voormalige café Kras tijdens carnaval. De teleurstelling is dan ook groot dat de gemeente hier geen medewerking aan wil verlenen. Lammers stuurde een brief naar alle fracties in de raad waarin vertelt hoe een en ander verlopen is.

Door Kyra Broshuis

‘Ik probeer met mijn initiatieven een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Groenlo en dan voor jongeren in het bijzonder. Samen met de familie Van Leeuwen, oud-uitbaters van Kras, wilden we een waardig afscheid van de kroeg organiseren voordat deze verbouwd gaat worden tot woningen. Dat wilden we doen met carnaval. Een mooie kans. Niet alleen commercieel, ook vanuit leefbaarheid en openbare orde. Uitgangspunt was om -gezien onze achtergrond in evenementen- niet alleen de deuren te openen, maar ook echt een waardevolle bijdrage te leveren aan het Grolse Carnaval. We kregen veel positieve reacties van mensen met warme gevoelens aan deze legendarische kroeg. Ook de carnavalsvereniging omarmde het plan. Door het teruglopende aantal kroegen in Groenlo is het namelijk de vraag hoe alle bezoekers bij slecht weer te herbergen. Verschillende zaken op de Markt zijn met carnaval gesloten. Dat gaat niet alleen ten koste van de carnavalsbeleving, maar ook van de veiligheid. Openstelling van Kras zou op beide vlakken ook voor de Knunnekes dus een welkome aanvulling zijn’, zo schrijft Lammers 

Hij nam contact op met de gemeente waar de plannen in eerste instantie positief werden ontvangen. Wethouder Hoenderboom liet een paar weken later echter weten dat er toch geen vergunning verleend werd. Lammers en zijn collega’s -inmiddels al ver in de voorbereiding- gingen in gesprek met de wethouder. “In onze optiek was de onderbouwing van de afwijzing erg dun en zeker niet onoplosbaar. Maar welke oplossingen en argumenten we ook aanhaalden, het was alsof we tegen een muur praatten. De wethouder leek ook te voelen dat de situatie eigenlijk niet houdbaar was en vatte aan het einde van de afspraak het gesprek misschien zelf nog wel het mooist samen: ‘We moeten niet alles wat kan, ook maar willen’. Hij bedoelde dit in zijn verdediging, maar hier lezen we duidelijk uit af: het kan wel, maar we willen niet. Omdat deze hele procedure een aanval is op ons rechtsgevoel en ons hart voor de goede zaak, hebben we een kort geding overwogen met als doel openstelling tijdens de carnaval, maar die tijd is ons echter niet gegund.” 

Vragen
Zowel OLW als OOG stelden vragen over de kwestie. “ Als OLW zijn wij verbaasd over de manier waarop het College om lijkt te zijn gegaan met het verzoek van de initiatiefnemers. In plaats van de uitnodigende en faciliterende evenementengemeente te willen zijn, lijkt het college alleen maar bezig te zijn geweest met het frustreren van dit initiatief”, zo zegt Paul Wallerbos. “Als eerste zwaarwegende redenen om niet mee te werken noemt het College dat er in de toekomst geen horeca mag worden uitgeoefend. Maar het gaat hier om een eenmalige toestemming in een pand wat momenteel een horecabestemming heeft.  Als tweede zwaarwegende redenen noemt het college de gedoogde illegale bewoning door arbeidsmigranten boven Kras. Bij de vorige carnavalsfeesten in Kras was er toch ook bewoning boven Kras? Wat maakt de situatie nu zo anders?” Denise van der Donk van OOG zegt dat café Kras een geldende horecavergunning heeft. “Café Hogenkamp in Lichtenvoorde is ook niet permanent in bedrijf, heeft een geldende horecavergunning, en daar heeft wel het Nieuwjaarsbal 2023 plaatsgehad. Wij vinden dat beide situaties gelijk moeten worden behandeld.”

De bestemming is up-to-date, maar de vergunning(en) worden niet verleend
Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat pand Kras inderdaad een horecabestemming heeft. “Maar geen alcohol- en exploitatievergunning. Dat is bij Hogenkamp wel het geval. De afgelopen jaren was Kras al gesloten en vonden er geen activiteiten plaats in het horecadeel. De situatie is nu anders omdat er principemedewerking is verleend voor het omzetten van de bestemming van horeca naar wonen. Er zouden voor een carnavalsfeest tijdelijke vergunningen nodig zijn. Die vergunningen en ontheffingen vragen een ruime beoordelingstijd. Het college vond en vind het zwaarwegend dat het niet de bedoeling is dat er horeca plaatsvindt. Ook in verband met de veiligheid van de bewoners boven het café hebben we besloten de vergunning niet te verlenen.” Lammers geeft aan dat er al tientallen jaren bewoning boven Kras is en dat de huurders zelf geen problemen hadden met de plannen. “Er was zelfs al overleg gevoerd om de bewoners tijdelijk elders te huisvesten, mocht de gemeente dat écht nodig vinden. De vergunningaanvraag is eind vorig jaar al gedaan en bood voldoende ruimte om zaken als veiligheid te controleren, maar dat traject is door de wethouder zelf on hold gezet, mede vanwege de illegale gedoogde bewoning. Door iets illegaals te gedogen, kan iets legaals niet georganiseerd worden, dat is gek.”

Horeca
Wallerbos van OLW vraagt of het klopt dat er druk op de gemeente is uitgeoefend door de horeca in Groenlo. “Dat is niet het geval”, zegt Hoenderboom. “We hebben daarover geen gesprekken gevoerd met de horeca.” ‘De wethouder vertelde ons in het gesprek echter dat de Grolse horeca zich bij hem had gemeld, maar hij omschreef dit zelf als van secundair belang’, zegt Lammers hierover. Kees Porskamp van de VVD wil weten of de drie ondernemers zijn benaderd voor het recent ingelaste feest bij De Mattelier en of er om een schadevergoeding gevraagd is. “Met betrekking tot De Mattelier is het zo dat er afspraken zijn gemaakt met De Knunnekes, De Mattelier en de gemeente. Of de initiatiefnemers daarbij betrokken zijn, weet ik niet. Over die schadevergoeding is mij tot nu toe niets bekend. Als die ingediend wordt, zullen we die uiteraard behandelen.”