Theo Donderwinkel en Marieke Frank bij de enige toelaat van de gracht (de Heuzelsgoot) in Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Theo Donderwinkel en Marieke Frank bij de enige toelaat van de gracht (de Heuzelsgoot) in Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Oud-wethouder Frank nu op kieslijst waterschap

Politiek Groenlo Lichtenvoorde

OOST GELRE - De verkiezingen voor het Waterschap staan voor de deur. Bij de waterschapsverkiezingen wordt er gestemd voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur. Het gekozen algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 30 leden. Het bestuur gaat over het strategische beleid en de beleidskaders van het waterschap. Tijdens de waterschapsverkiezingen kies je de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Van de 30 bestuursleden worden er 26 gekozen. Twee van deze zetels zijn voor vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). En twee zetels zijn voor vertegenwoordigers van LTO Noord. 

Door Kyra Broshuis

Belangrijke verkiezingen dus, toch leeft het niet bij een groot deel van de mensen. Jammer en onterecht, zo vinden oud-wethouder Marieke Frank (Groenlo) en bestuurslid Theo Donderwinkel (Lichtenvoorde) van Waterschap Rijn en IJssel. Ze roepen iedereen op om vooral te gaan stemmen. “Het Waterschap staat dichterbij je dan je denkt en is de oudste bestuurslaag in Nederland. Nu het samenvalt met de provinciale verkiezingen hopen we dat er meer mensen gaan stemmen.”

Klimaatadaptatie 
Na 24 jaar gemeentepolitiek in Oost Gelre, waarvan drie periodes als wethouder, zit Frank (51) nu in een soort sabbatical. “En ik merk dat politiek toch echt in mijn bloed zit. In mijn eerdere functies heb ik altijd wel te maken gehad met het waterschap. Het heeft raakvlakken met zoveel verschillende zaken in onze omgeving.” Vanuit haar partij, het CDA, kwam de oproep voor nieuwe mensen voor het Waterschap Rijn en IJssel en Frank reageerde. “Ik sta nu op plek 5 en dat is in principe een verkiesbare plek. Nu zijn er ook 5 leden van het CDA actief in het bestuur. Ik ga daar uiteraard ook voor. Er liggen hele boeiende  inhoudelijke opgaven waarvan vooral klimaatadaptatie heel interessant is.”

Droogte en clusterbuien
Theo Donderwinkel (59, ook van het CDA) komt ook uit de gemeentepolitiek en zit nu in zijn eerste periode als lid van het algemeen bestuur van het Waterschap. “Ik wil graag iets betekenen voor de samenleving en kan daar bij het waterschap heel goed mee uit de voeten. Water speelt een steeds belangrijkere rol en we moeten ons voorbereiden op de toekomst. Het gaat dan om droogte maar ook om clusterbuien. We moeten water langer vasthouden; het is zonde om goed regenwater door het riool weg te laten spoelen. Daarnaast moeten we rioolwater ook meer zien als leverancier van grondstoffen. We werken als Waterschap Rijn en IJssel nauw samen met Waterschap Vallei en Veluwe, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, TU Delft en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aan het terugwinnen van kaumera uit rest-en afvalwater. Kaumera is een biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het zuiveringsproces. Nederland heeft de wereldprimeur: de eerst productielocatie ligt in Zutphen, een tweede installatie ligt in Epe. Door kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20- 35 procent minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Dit heeft een gunstig effect op het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Kaumera heeft in combinatie met andere grondstoffen, veel toepassingsmogelijkheden.”

Groen en water brengen koelte
Frank en Donderwinkel onderstrepen het belang van water en groen in bebouwd gebied. “Als er water en groen aanwezig is, werkt dat absoluut verkoelend. Dat scheelt echt een paar graden”, zegt Frank. Voor Oost Gelre gaat het bij waterbeheer vooral om het droge buitengebied. “De agrariërs zijn daar al heel goed mee bezig. Niet alleen in het belang van de landbouw maar ook in dat van de natuur. Alles hangt met elkaar samen. Er komt veel op ons af en we moeten goed letten op betaalbaarheid. Als Waterschap kunnen we niet alles. We hebben bij Rijn en IJssel relatief lage lasten voor de burger; dat willen we graag zo houden. Juist daarom is het ook zo belangrijk om het riool ook te zien als grondstofleverancier, dat levert wat op. In Lichtenvoorde gaat de restwarmte van de waterzuiveringsinstallatie onder andere naar het zwembad. Daar wordt enorm mee bespaard. We willen toe naar meer van dit soort mogelijkheden.”

Of er een definitieve oplossing komt voor de blauwalg in de Gracht? Nee, zo zeggen beide kandidaten. “Blauwalg is niet helemaal op te lossen, daarvoor is de doorstroming simpelweg te gering. De enige instroom komt van de Heuzelsgoot en dat is helaas maar een beperkte hoeveelheid.”

Op woensdag 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Er doen 9 kandidaten uit de gemeente Oost Gelre mee: 

Lijst 1 CDA Theo Donderwinkel en Marieke Frank (plaatsen 2 en 5).
Lijst 2 Water Natuurlijk Dyon Temming (22), Joske Elsinghorst (40) en Anton Stortelder (52)
Lijst 3 PvdA Jos te Molder (14)
Lijst 5 Vrienden van de Berkel Ben ter Braak (9)
Lijst 6 50 Plus Arnold Kuiper (3) en Wouter Broekhof (9)

De huidige zetelverdeling bij het Waterschap Rijn en IJssel is als volgt: CDA 5, Water Natuurlijk 5, PvdA 4, VVD 3, Vrienden van de Berkel 2, Algemene Waterschapspartij 1, 50Plus 1, DKK Gelderlander 1. Van de zogenaamde geborgde zetels wordt er 1 bezet door een Oost Gelrenaar; Luc Ratering voor landbouw. 

De uitslag wordt op 23 maart om 13:30 bekend gemaakt.