Het stadhuis in Groenlo staat op de nominatie voor verduurzaming. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Het stadhuis in Groenlo staat op de nominatie voor verduurzaming. Foto: archief Achterhoek Nieuws

OOG pleit voor ingrijpend plan stadhuis Groenlo

Politiek

OOST GELRE - OOG wil een ingrijpend en toekomstgericht plan voor het stadhuis van Groenlo. Daarvoor zou dan de gemeente  moeten samenwerken met de stichting Hart voor Vesting Grolle. Door het vertrek van de Sociale Dienst is er nu sprake van grote leegstand. Bovendien is het pand niet duurzaam. 

Door Kyra Broshuis

“Waarom niet kiezen voor een ingrijpende variant in plaats van opnieuw half werk te doen? Herbouwen in plaats van verbouwen? De oude aanbouwen aan Mattelierstraat en Kevelderstraat afbreken waarbij de monumentale delen blijven staan en het te verhuren deel aan Hart voor Vesting Grolle BV (Mattelierstraat) in dezelfde stijl als het oude stadhuis herbouwen”, zo stelt Hans Scheinck van OOG voor. “En dan de raadszaal vergroten of te verplaatsen in het pand en de fractiekamers inrichting naar de huidige tijd. De entree verplaatsen naar de positie van de huidige aanbouw in de Kevelderstraat. Dan zouden er op de verdiepingen mogelijk een aantal wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. Bovendien kan dan het hele pand verduurzaamd worden naar energielabel A. Energielabel C is per 2023 voor kantoren minimaal verplicht, maar een overheid mag meer ambitie hebben en het voorbeeld geven”, vindt de partij. 

Energielabel A is een utopie
Het is maar de vraag of zo’n ingrijpende variant beter is, zegt wethouder Bart Porskamp. “Binnen bestaande kaders is gezocht naar een nieuwe invulling voor het stadhuis. Daarbij hebben we rekening gehouden met bestaande gebruikers van het pand. Voor de verduurzaming heeft de raad enkele jaren geleden reeds geld beschikbaar gesteld. Bij sloop en nieuwbouw zal de nieuwbouw een betere energielabel hebben al blijft de monumentale gedeelte daarbij de ‘zwakste’ schakel. Een A-label op het geheel zal een utopie zijn.”

Afspraken
De wethouder zegt dat, gekeken naar de gehele co2-uitstoot, verduurzaming beter is dan sloop en nieuwbouw. “In onze ogen is duurzaamheid een veel bredere gedachte dan enkel stookkosten reduceren. Er liggen afspraken met Hart voor Vesting Grolle BV voor verhuur van delen van het stadhuis. Die delen willen ze gaan huren zodra de verduurzaming klaar is en het museum in de Oude Calixtus opengaat. Door nu te starten met het proces van verbouwen en verduurzamen is die termijn te halen. Als nu een traject gestart moet worden van planvorming, sloop en nieuwbouw zal het gelijktijdig openen van beide locaties bij lange na niet lukken. Daarnaast zitten we met een net verbouwd VVV inspiratiecentrum dat, bij nieuwbouw, ook elders ondergebracht moet worden. Dit zorgt ook voor de nodige desinvesteringen en verplaatsingskosten.” Porskamp benadrukt dat er nog niet zo lang geleden voor gekozen is het atrium van het stadhuis dicht te bouwen. “Dit heeft ook het nodige gekost. Mocht er toch een discussie gaan ontstaan in de gemeenteraad dat het beter is te kiezen voor een ingrijpende variant en u daar dan ook de benodigde miljoenen euro’s voor over heeft, dan zullen we dat moeten bekijken en met de (beoogde) gebruikers in gesprek moeten over de gevolgen daarvan. Het college vindt het nu niet opportuun om vele miljoenen te gaan steken in een ingrijpende aanpassing van het stadhuis.”