Woningbouw.
Woningbouw. Pixabay

Regionale woonagenda in de gemeenteraad van Aalten

Politiek Aalten

AALTEN - ‘Kun je ook in passie wonen?’ vroeg Gerbert Navis (VVD) enigszins sarcastisch aan Tobias Holtman (CU). Die had zojuist een vlammend betoog gehouden om het percentage sociale huurwoningen in de Regionale Woonagenda te verhogen van 28 procent naar 40 procent. De kansen voor huurders zijn tenhemelschreiend klein, aldus Holtman. Hij en Bert Weevers (PP) hadden daartoe een motie ingediend. De motie haalde het niet.

Door Jos Wessels

Regionale woonagenda met totaal omgekeerde doelstelling

De nieuwe Regionale Woonagenda is opgesteld door zeven Achterhoekse gemeenten in nauwe samenwerking met wooncorporaties, projectontwikkelaars en anderen. Deze geldt voor de periode 2023-2030. Deze komt in de plaats van de Woonagenda uit 2015. Toen was het adagium: krimp, bevolkingsafname, aantal woningen verminderen. Navis en Henk Meerdink (BBB-HMV) herinnerden de wethouder hier nog even fijntjes aan en haalden alsnog hun gelijk. ‘toen was het krimp en kramp en rode stoplichtmodel. Wij vonden het toen al niks,’ aldus Meerdink.

De nieuwe woonagenda heeft de focus op zoveel mogelijk bouwen. En wel evenwichtig, voor alle doelgroepen. Zo kwam men op 28 procent sociale huurwoningen en 32 procent koopwoningen tot 355.000 euro(huidig prijsniveau). Tegelijk worden andere wenselijke doelstellingen meegenomen. Zoals verbetering woonkwaliteit voor bestaande woningen, duurzaam bouwen, levensloopbestendig bouwen en woningen voor spoedzoekers. Dit plan wordt in alle zeven Achterhoekse gemeenten vastgesteld vóór 8 maart, want dan komt minister Hugo de Jonge naar hier om de woondeal Achterhoek te tekenen. Deze gezamenlijke vaststelling maakt het feitelijk onmogelijk voor een individuele gemeente om aanpassingen te willen. ‘Onverstandig, niet realistisch, niet uitvoerbaar’ had wethouder Ted Kok al gezegd over de eerdergenoemde motie. Andere partijen vielen hem bij. ‘Laten we focussen op mooie plannen als de Groene Kamer en zoveel mogelijk bouwen’, aldus Jelle Polman (CDA).

Stemmen over een overbodige motie

Alexander van der Graaff (D66) had ook een motie ingediend. Hij vroeg daarin om ook in te zetten op flexibilisering van woningen en appartementen. Door splitsing kunnen meer mensen zelfstandig wonen. ‘Meteen voor’, zei wethouder Kok en alle partijen met hem. Vervolgens ontstond er een enigszins komische situatie. Het is gebruikelijk dat een motie wordt ingetrokken als de wethouder heeft toegezegd. De motie heeft zijn werk gedaan, heet dat in gemeenteland. Maar Van der Graaff wilde de motie toch in stemming brengen om zo meer druk te krijgen. Dat ging de meerderheid van de raad te ver. De motie werd verworpen hoewel iedereen het dus eens was met de inhoud. Tot slot bleek iedereen toch heel tevreden met de Woonagenda als geheel. Die werd aangenomen met 20-0.

Klimaatadaptie-strategie

Klimaat is een hot item, met de nadruk op ‘hot’ want de zomers zijn heter en droger. Soms afgewisseld met hoosbuien. Vooral belangrijk is, om het water hier vast te houden. Dat doet de gemeente in samenwerking met het waterschap en andere partijen. In deze nota worden alle plannen samengevat. De hele raad was het hiermee eens. Bert Weevers (PP) vroeg om ook de kapverordening eens goed tegen het licht te houden. De huidige dateert uit 2011 en sindsdien zijn we bomen nog belangrijker gaan vinden. Wethouder Erik Groters zegde meteen toe, dus iedereen blij. Aangenomen met 20-0.

Zorg om voldoende politie in de regio

De politieregio heeft het plan om de arrestantencellen in Doetinchem op te heffen. In de toekomst moet agenten dan met een arrestant naar Twente of de Betuwe. Dat kost veel politietijd en dat gaat ten koste van de agent in de wijk. Nu is de politie dit plan nog aan het heroverwegen. Eigenlijk gaat hier alleen de burgemeester over maar de raad wil hem een steuntje in de rug geven door nog eens goed uit te spreken hoe verwerpelijk dit politieplan is. Ook hier: aangenomen met 20-0.