Krijgt Groenlo een eigen museumplein? NLog is voor. Foto: Kyra Broshuis

Krijgt Groenlo een eigen museumplein? NLog is voor. Foto: Kyra Broshuis

LBog pleit voor 1 gebouw voor ambtenaren, NLog voor een museumplein

Politiek Groenlo

OOST GELRE - De invulling van het stadhuis blijft onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. OOG komt met een motie voor een totaalplan voor de verbouwing van het stadhuis.

Door Kyra Broshuis

“Een deel van het raadhuis is verhuurd van Hart voor Vesting Grolle en een deel wordt gebruikt voor bestuurlijke activiteiten. Daarnaast is er een deel als inspiratiepunt verhuurd aan de stichting Achterhoek Toerisme. De technische en facilitaire voorzieningen zijn verouderd en de aangebouwde gebouwdelen doen afbreuk aan het monumentale deel”, zegt Hans Scheinck van OOG. De partij vindt dat het nagestreefde energielabel C niet past bij het Akkoord van Groenlo en dat de meeste ruimtes voor bestuurlijke activiteiten wel aan verbetering toe zijn. Ook zegt de partij dat er voor bepaalde delen van het raadhuis nog geen invulling is gevonden en dat nieuw aan te bouwen historiserende delen een aanwinst kunnen worden voor de binnenstad.

Niet meer van deze tijd
Ronald Willering van LBog zou nog liever zien dat er een totaalplan komt voor optimaal gebruik van het stadhuis. “Nu is er sprake van versnippering. Alle musea concentreren in één gebouw lijkt ons beter. Het is eigenlijk niet uit te leggen dat het ambtelijk apparaat in Lichtenvoorde huist en dat we in Groenlo besturen. Het is niet meer van deze tijd.”

Stádhuis
De VVD vreest dat een nieuw plan ernstige vertraging op zal leveren voor de ontwikkeling van het nieuwe museum. “Huurders zullen mogelijk zelfs afhaken. Onze complimenten aan het college met de aanpak van de passende invulling van het stadhuis. Overigens zullen wij ten alle tijden blijven spreken over het stadhuis in plaats van het raadhuis zoals OOG dat doet”, aldus Kees Porskamp. Bertie Bosker van NLog vindt het plan van LBog om musea te concentreren goed. “Dan krijgen we hier een prachtig museumplein!”

Architectonische waarde
Paul Wallerbos van OLW pleit voor meer ambitie dan energielabel C. “We kunnen kijken of het stadhuis gasloos kan worden. Ik ben ook benieuwd naar de architectonische waarde van de aangebouwde delen. Er gaat veel gebeuren in dit deel van de stad. Het is goed daar naar te kijken.” Het CDA vindt de timing van de motie vreemd, zo zegt Walter Leemreize. “Onze prioriteit is woningbouw, daar liggen de ambities. Als we nu met zo’n plan beginnen dat gaat dat heel veel tijd kosten; daar zitten onze burgers niet op te wachten.” Richard Klein Tank van de PvdA kan zich het best vinden in het verhaal van de VVD. “Het voorstel van OOG gaat wel erg ver. Er zijn kaders opgesteld, daar wordt aan voldaan. Het is mooi dat we ons met de nieuwe invulling onderscheiden van andere gemeenten.” De raad heeft al eerder besloten dat energielabel C voldoende is, zo zegt wethouder Bart Porskamp. “Label A gaat veel meer geld kosten en dat weegt niet op. We hebben al een huurcontract getekend en als we nu terug moeten naar de kaders wordt dat erg ingewikkeld. En met een knipoog: ik gun Groenlo een museumplein maar sta, op een ander vlak, liever op de Coolsingel.”

De motie haalt het niet. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant