Sfeerplaatjes vanaf het festivalterrein. Foto: Rick den Besten/archief Achterhoek Nieuws

Sfeerplaatjes vanaf het festivalterrein. Foto: Rick den Besten/archief Achterhoek Nieuws

Volop ruimte voor de Zwarte Cross

Politiek Oost Gelre

OOST GELRE - Wat mag er wel en wat mag er niet op de Besselinkschans? Het intensieve gebruik van het gebied legt druk op de natuur en veroorzaakt soms overlast voor de omgeving. Tot nu toe was het niet precies duidelijk wat er wel en niet mag en kan. Er mist een eenduidig kader waaraan kan worden getoetst bij de aanvraag van een evenement. “De verzoeken om evenementen te mogen organiseren nemen toe. Dit begint inmiddels te knellen in de gemeentelijke organisatie. Maar ook daarbuiten, mede vanwege onduidelijke kaders”, zegt wethouder Bart Porskamp. De Zwarte Cross krijgt als enorm en uniek evenement ruim baan.

Door Kyra Broshuis

Veel gesprekken met betrokkenen hebben nu geleid tot een zogenaamde geactualiseerde koers voor het gebied. Het ‘Perspectief voor de Besselinkschans’ wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad. “Vanuit verschillende belangen is er gekeken naar wat er mogelijk is in het gebied. Tegenstrijdigheden zijn niet helemaal te voorkomen maar er is een behoorlijk goed draagvlak voor het perspectief”, licht de wethouder toe.

‘Het openluchttheater
vormt zo een
waardevolle
verbreding
van het
cultuuraanbod’


N18
De toekomst van de Besselinkschans gaat verder dan alleen evenementen en betreft bijvoorbeeld ook de scouting, hondensport, motorcross, recreatief gebruik, natuur en landschapsontwikkeling. ‘Ook is er de ontwikkeling van de N18, waarbij de wens bestaat om deze rijksweg op termijn te verbreden tot 2x2 rijstroken maar op relatief korte termijn moet de doorstroming van de weg verbeterd worden. Aanpassing van de kruising van N18 met N313 (de provinciale weg die de Twenteroute verbindt met de N318 bij Aalten) kan helpen bij het verbeteren van de doorstroming en kan ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. De algehele bereikbaarheid en logica van wegen kan ook verbeterd worden’ zo staat in de visie.

Bestaande verenigingen blijven
De gemeente zegt dat het landschap van de Besselinkschans aanleiding is tot het gebruik door en voor sportieve activiteiten. “Mede hierdoor heeft hier een rijk verenigingsleven tot bloei kunnen komen. De activiteiten van de bestaande verenigingen en de sportieve activiteiten worden tenminste bestendigd en waar mogelijk wordt extra ruimte geboden, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteiten”, zo licht de wethouder toe.

Zwarte Cross kan uitbreiden
De Besselinkschans blijft van belang voor evenementen. “We vinden de Zwarte Cross uniek en echt verbonden aan dit gebied. Dit evenement willen we graag behouden. Voor het openluchttheater wordt elders ruimte gezocht. Met de keuzes die we maken, willen we alle gebruikers duidelijkheid geven over de gekozen koers voor het gebied. De Feestfabriek heeft al bij de gemeente aangegeven in de toekomst graag een complete extra festivaldag te willen organiseren op de donderdag. “Het is het grootste evenement van Nederland.Door de aanwezigheid van het motorcrossterrein van MACL heeft het evenement zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot een landelijk evenement met een sterk Achterhoeks karakter. De Zwarte Cross wordt als activiteit bestendigd en krijgt ruimte voor ontwikkeling, mits het ook bijdraagt aan verbetering van de omgevingskwaliteit (wonen en landschap) en verduurzaming. Daarvoor is het nodig om goede nutsvoorzieningen en extra faciliteiten aan te leggen. Het gebied behoudt ruimte voor andere evenementen. Bij voorkeur zijn dit evenementen die verbonden zijn met de regio en die zich onderscheiden van bestaande evenementen.

Openluchttheater
Het openluchttheater had tijdelijk een plek gevonden in het gebied Besselinkschans. De omgeving heeft het als belastend ervaren. We gaan samen met de organisatoren op zoek naar een definitieve locatie elders in de gemeente. Daarbij zetten we voor het openluchttheater ook in op samenwerking met het bedrijfsleven en een verdere uitwerking van verduurzaming van evenementen. Het openluchttheater vormt zo een waardevolle verbreding van het cultuuraanbod voor Lichtenvoorde.”

Nieuw restaurant
Ook aan horeca in de Besselinkschans wordt meer ruimte gegeven. “Daarmee willen we invulling geven aan het begrip ‘gastvrije en ondernemende gemeente’. Voorwaarde is wel dat de woon- en verblijfskwaliteit in de omgeving er niet onder lijdt. Dit betreft bestaande horeca, Toscana, maar ook wordt gekeken naar de vestiging van een nieuw restaurant aan de N18. Scouting St. Bernardus heeft de wens om de faciliteiten op haar terrein beter te organiseren. Dit betekent een permanente en veilige houtopslag en het vastleggen van het gebruik van de buitenruimte. Het weiland aan de Heringsaweg zou onderdeel moeten worden van het scoutingterrein. De mogelijkheid om hier een scoutinglabelterrein vast te leggen zal worden onderzocht.” Scouting Labelterrein is het keurmerk van Scouting Nederland voor Scoutingkampeerterreinen. De terreinen die labelterrein zijn, voldoen aan de richtlijnen die Scouting Nederland stelt aan een labelterrein en geven aan het Scoutingkamperen te willen ondersteunen.

Overige activiteiten
Politiehondenvereniging De Rakkers blijft op haar plek en zal het clubgebouw en de inrichting van het terrein verbeteren. Verbeteren van het terrein betekent dat het beheer meer gericht is op de landschappelijke kwaliteiten en dat bouwwerken tot een minimum beperkt zullen worden. Hengelsportvereniging de Rietvoorn is tevreden met de huidige visvijver en de gemaakte afspraken uit het verleden. Wel heeft de Rietvoorn de wens om haar terrein uit te breiden. De Besselinkschans is ook een belangrijk gebied voor wandelaars en fietsers. Voor mountainbikers worden de bestaande mountainbikeroutes uitgebreid, mits dit geen hinder veroorzaakt aan andere bezoekers of landschapswaarden. De gemeente is momenteel met de MACL in gesprek over het crossterrein en de Engelse Schans. “En met De Feestfabriek gaan we nu vervolgafspraken maken. Ook zijn we met de eigenaren van een burgerwoning in gesprek over de aankoop van het pand.”