Op 3 augustus heeft de Raad van State bepaald dat bij isolatie van de spouwmuur altijd moet worden onderzocht of er vleermuizen in de spouw zitten. Foto: Natuurmonumenten - Jos Marcelissen

Op 3 augustus heeft de Raad van State bepaald dat bij isolatie van de spouwmuur altijd moet worden onderzocht of er vleermuizen in de spouw zitten. Foto: Natuurmonumenten - Jos Marcelissen

Foto:

GroenLinks: ‘Gemeente Zutphen, help woningisolatie op stoom te houden’

Politiek Zutphen

ZUTPHEN - Net nu de woningisolatie goed op gang komt, gooit een uitspraak van de Raad van State roet in het eten van de isolatiebedrijven en de particuliere woningbezitters. De GroenLinksfractie in de gemeenteraad vindt dat de gemeente hen tegemoet moet komen. Een ‘soortenmanagementplan’, ofwel een ‘SMP’ kan beiden uitkomst bieden en de energietransitie op stoom houden.

Raadslid Dolf Logemann legt uit: “Op 3 augustus heeft de Raad van State bepaald dat bij isolatie van de spouwmuur altijd moet worden onderzocht of er vleermuizen in de spouw zitten. Bovendien is een ontheffing van de provincie nodig als de aanwezigheid van vleermuizen niet kan worden uitgesloten. Dat geldt dus niet alleen voor grotere instellingen, zoals woningcorporaties, die daar tegenwoordig meestal wel voor zorgen. Maar het geldt sinds dit arrest nu ook voor bedrijven die particuliere woningen isoleren. Zo’n bedrijf zal dus voortaan aan zijn opdrachtgevers vragen of er is onderzocht en of de bewoner over zo’n ontheffing beschikt”.

Vleermuizen zijn in Europa wettelijk beschermd. Het doden of verwonden en het vernietigen van hun verblijfplaatsen is verboden. Ook als dat onbewust gebeurd. Alleen onderzoek kan hun aanwezigheid uitsluiten. Een aantal soorten, zoals de dwergvleermuis en de laatvlieger, overwinteren vooral in spouwmuren. Vaak hebben ze daar ook hun kraamkolonies. Meestal is voor de vleermuizen een spleetje van 1,5 cm genoeg om de spouw te bereiken. Vleermuizen zijn vooral ‘s nachts actief. Daarom weten veel mensen niet dat er in hun spouw vleermuizen zitten. De Raad van State wil nu dat vóór het isoleren eerst gedegen onderzoek plaatsvindt. Bovendien moeten zo nodig maatregelen worden getroffen en een ontheffing aangevraagd. Overigens is het zeer waarschijnlijk dat de Raad van State in de nabije toekomst dezelfde eisen zal stellen voor twee andere soorten die veel in woningen voorkomen: de huismus en de gierzwaluw. Ook deze vogels en hun nesten zijn beschermd. Beide soorten broeden veelvuldig onder daken. Hun nesten worden bedreigd als een eigenaar zijn kap isoleert.

Dát onderzoek wordt gedaan en zo nodig op basis van een ontheffing beschermende maatregelen worden getroffen, vindt Logemann op zichzelf terecht. Maar de gevolgen voor particulieren zijn groot. Een onderzoek naar vleermuizen duurt bijna een jaar (er moet op verschillende momenten in het jaar worden gekeken) en kost een veelvoud van de kosten van de isolatie zelf. Nog los van het gegeven dat de aanvraag van een ontheffing al gauw twintig weken in beslag neemt. Logemann vreest dat dit een forse rem op de woningisolatie gaat zetten. Wie wil er zo zijn spouwmuur of dak nog isoleren?

Maar het raadslid ziet ook een oplossing. “Laat de gemeente voor de hele bebouwde kom een soortenmanagementplan (SMP) opstellen. De Raad van State noemt dat in haar uitspraak zelf ook als een mogelijke oplossing”. In een SMP wordt het onderzoek eenmalig voor een heel gebied uitgevoerd. In dat plan worden bovendien op voorhand maatregelen genomen. In Zutphen zou dat dan moeten gebeuren voor de vleermuizen, maar ook voor de kolonies van huismussen en gierzwaluwen. Ook kan de gemeente dan voor het hele gebied één ontheffing aanvragen. Woningeigenaren, en ook de gemeente zelf, kunnen dan vervolgens binnen zekere voorwaarden kosteloos meeliften op die maatregelen en die ontheffing. “Zo blijft het schip van de woningisolatie tenminste varen”, aldus het raadslid.

De GroenLinks-fractie heeft hierover inmiddels het college van burgemeester en wethouders om haar mening gevraagd.