Burgemeester Wimar Jaeger neemt de Toekomststoel in ontvangst. Foto: gemeente Zutphen

Burgemeester Wimar Jaeger neemt de Toekomststoel in ontvangst. Foto: gemeente Zutphen

Toekomststoel ‘dwingt’ raadsleden rekening te houden met belangen van toekomstige generaties

Politiek Zutphen

ZUTPHEN – In de Burgerzaal staat sinds donderdagavond de Toekomststoel. Burgemeester Wimar Jaeger kreeg deze aangeboden door een delegatie van de beweging Grootouders voor het Klimaat. De Toekomststoel moet raadsleden eraan herinneren dat zij bij al hun besluiten rekening dienen te houden met de gevolgen op de lange termijn.

Door Rudi Hofman

“Wij zijn een landelijke beweging van oma’s en opa’s die zich erg bezorgd maakt over de leefwereld die wij achterlaten voor onze kleinkinderen en toekomstige generaties. Wij maken ons grote zorgen over de ernstige gevolgen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.” Met deze woorden begon Veronica Loefs, oma van drie kleinkinderen, haar toespraak tijdens het eerste Sprekersplein.

De inwoonster van Zutphen maakte deel uit van een delegatie van elf bij de beweging Grootouders voor het Klimaat aangesloten opa’s en oma’s, die voor de overhandiging van de Toekomststoel naar de Burgerzaal waren gekomen. “U bent door ons gekozen om het beleid te maken voor de gemeente Zutphen. Wij doen een dringend beroep op u om bij alle besluiten die u neemt verder te kijken dan de korte termijn. Zijn bij alle plannen of het nu gaat om groenbeheer, huizenbouw dan wel aanleg van wegen ook meegewogen wat deze betekenen voor de leefomgeving van toekomstige generaties?”, vervolgde Loefs haar toespraak.

Daarna zei de trotse oma dat overal waar belangrijke besluiten worden genomen, de gevolgen voor volgende generaties duidelijk moeten zijn. Grootouders voor het Klimaat wil de door ambassadeur Jan Terlouw bedachte Toekomststoel daarom naar zoveel mogelijk vergaderkamers brengen. Onder meer Shell en de Nationale Politie beschikken inmiddels over een exemplaar.

Briefje op stoel
Loefs besloot haar toespraak met de woorden: “Wij willen hierbij gezamenlijk ook aan het bestuur van de gemeente Zutphen deze stoel aanbieden. Wij vragen u om hem een plekje te geven in uw vergaderzaal zodat u bij al uw besluiten de rechten van onze kleinkinderen en toekomstige generaties op een gezonde en veilige leefomgeving in het oog blijft houden.” Burgemeester Jaeger nam de stoel enthousiast in ontvangst. Hij zegde toe dat voortaan bij elke raadscyclus een briefje op de Toekomststoel wordt gelegd met daarop het aantal nieuwgeboren Zutphenezen in de afgelopen maand. “Dat geeft het nog wat extra betekenis.”

Volgens Veronica Loefs heeft de stoel een grote symbolische waarde, maar betekent die voor haar en alle andere bezorgde grootouders nog veel meer. “Onze kleindochter van zeven logeert vaak bij ons en komt veel buiten in de natuur. Ze tilt stenen op om te kijken wat daaronder zit en vraagt bijvoorbeeld hoe het komt dat er maar zo weinig vlinders zijn. Met elkaar delen wij de zorg over welke leefwereld we voor onze kleinkinderen en generaties na hen achterlaten.”

Bij aanvang van de bijeenkomst legde burgemeester Jaeger uit waarom de gemeente Zutphen het Sprekersplein in het leven heeft geroepen: “In de afgelopen maanden heb ik ook zelf kunnen constateren dat er bij veel mensen behoefte is om de verbinding tussen de gemeenteraad en de inwoners, onze instellingen en bedrijven sterker te maken. We willen dat de samenleving, Zutphen, meer in de politieke arena aan het woord komt. Als je politiek bedrijft in deze gemeente, als je besluiten wilt nemen voor de toekomst van deze gemeente, dan is het heel goed om onze inwoners, instellingen en bedrijven aan het woord te laten.”

Zorgen en klachten
Jaeger gaf verder aan vanzelfsprekend blij te zijn met complimenten van sprekers, maar te hopen dat zij ook hun zorgen en klachten met de gemeenteraad willen delen. Sprekers krijgen de mogelijkheid om op presentatietafels informatie met raadsleden te delen. Als zij een een-op-eengesprek met een raadslid willen voeren, dan is dat ook mogelijk.

Kijk voor meer informatie op: grootoudersvoorhetklimaat.nl

De Toekomststoel. Foto: Grootouders voor het Klimaat