Een van de twee flats waarop een plateau met zonnepanelen is gepland. Afbeelding uit powerpointpresentatie omwonenden.

Een van de twee flats waarop een plateau met zonnepanelen is gepland. Afbeelding uit
powerpointpresentatie omwonenden.

Kwestie-zonnepanelen: ’Geen communicatie, dan ook geen vergunning’

Politiek Zutphen

ZUTPHEN – Als rond een project dat veel invloed heeft op de omgeving geen of onvoldoende communicatie met de omwonenden plaatsvindt, dan moet dat een reden zijn om geen vergunning te verlenen.

Door Sander Grootendorst

Dat is, kort samengevat, het standpunt van de bewoners van de Rietbergstraat in Zutphen, die zich geconfronteerd zien met een plan om boven op twee flatgebouwen constructies met zonnepanelen te bouwen waardoor het uitzicht vanuit hun huiskamers “enorm verandert”.

Twee bewoners kwamen donderdag aan het woord tijdens het eerste ‘sprekersplein’ in de Burgerzaal. Een nieuw initiatief van de gemeente om burgers in een zo vroeg mogelijk stadium de gelegenheid te geven hun standpunten, ideeën, zorgen enzovoort aan de gemeenteraad over te brengen, zoals burgemeester Wimar Jaeger vooraf uitlegde.

Hadden de VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) van de flats aan de Rietbergstraat die gelegenheid ook maar geboden, stelt bewoner Hans la Rose. Want dat is de crux van het bezwaar tegen het zonnepanelenproject.

“We zijn niet tegen zonnepanelen, integendeel. Omwonenden hebben ze ook op hun dak liggen. Het is ons te doen om de constructie: er komt in feite een etage boven op de flats bij. Dat heeft een gigantische impact op de laagbouwwoningen ertegenover.”

Er zijn volgens La Rose en collega-woordvoerder Stan Hompe alternatieven, waar ook de laagbouwbewoners zich in zouden kunnen vinden. “Maar we zijn voor een voldongen feit gesteld. We kregen er pas van te horen toen de vergunning al was aangevraagd. De VvE’s gaven ons niet de kans om over de alternatieven te praten.” 

De vergunningsaanvraag zal technisch en juridisch gezien vermoedelijk wel kloppen – al hebben de bewoners slechte ervaringen, er waaiden ook al eens stenen los van de flats –, maar het gaat La Rose en Hompe in eerste instantie om het ontbreken van communicatie. La Rose wees op het door de gemeenteraad opgestelde document waarin goede informatie en communicatie bij ingrijpende plannen als essentieel wordt beschouwd. “Dan moet je als raad dat aspect toch nadrukkelijk laten meewegen wanneer er een vergunning wordt aangevraagd?”

‘Er bleek geen echte belangstelling uit, wat je dat bij een nieuw initiatief als het ‘sprekersplein’ wel zou verwachten’

Enkele gemeenteraadsleden gingen op de woorden van La Rose en Hompe in. Ze maakten duidelijk dat de afhandeling van deze vergunning bij het college van B en W ligt en niet bij de raad. In een telefonische reactie zei La Rose maandag dat de opstelling van de raad hem was tegengevallen. “Er bleek geen echte belangstelling uit, wat je dat bij een nieuw initiatief als het ‘sprekersplein’ wel zou verwachten. Er was ook heel weinig tijd. De raadsleden moesten alweer naar de volgende vergadering. Op een ‘plein’ moet je eigenlijk nog even kunnen napraten. Er zaten een heleboel bewoners van de Rietbergstraat in de zaal. Als ik raadslid was geweest, zou ik hebben gevraagd of ik even langs mocht komen. Om met eigen ogen te kunnen bepalen hoe groot het effect van die zonnepanelenconstructie zal zijn. Dan weet je als raadslid waar je het over hebt.”

Zo zei CDA-woordvoerder Mark Purperhart donderdag tot de insprekers: “De raad heeft een kaderstellende taak en daarnaast de taak om ervoor te zorgen dat het college zijn werk goed uitvoert. Ik ben zoekende naar wat jullie als bewoners precies van ons willen.” Anderen, onder wie Dolf Logemann (GroenLinks) lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. La Rose: “Het zijn reacties waar je als burger weinig mee kunt.”