Het kennismaken en ervaring opdoen met aangepast sporten voor jongeren. Archieffoto: PR

Het kennismaken en ervaring opdoen met aangepast sporten voor jongeren. Archieffoto: PR

Sport- en Beweegvisie 2033 in september naar de gemeenteraad

Politiek Borculo Eibergen Neede Ruurlo

BORCULO/BERKELLAND - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor Sport- en Beweegvisie Berkelland 2033 vast te stellen. Deze visie is tot stand gekomen met veel input van de verschillende verenigingen. Ook is een onderzoek gedaan naar alle binnensportaccommodaties. De visie geeft een realistisch beeld waar Berkelland in de toekomst wil staan op het gebied van sport en bewegen, hoe dit te bereiken en te monitoren en hoe de gemeente de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen hierin ziet.

Het college van B en W stelt verder voor om het ‘Uitvoeringsprogramma Sportvastgoed 2033’ vast te stellen en daarmee de beschikbare capaciteit aan zaaldelen binnensport in Berkelland terug te brengen met ongeveer 20 procent. Daarnaast is het voorstel toe te werken naar een binnenzwembad in Berkelland in 2032 en de voortzetting van de huidige drie buitenzwembaden in Eibergen, Ruurlo en Rekken. Tenslotte wordt de oprichting van een gemeentelijk Sportbedrijf verkend.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Ik ben erg blij met deze visie. Sporten leidt tot geluk, gezondheid en een gevoel van erbij horen. Het is een wezenlijk onderdeel van de Berkellandse samenleving, waarvoor tal van vrijwilligers zich dagelijks enorm inzetten. Met deze visie geven we als gemeente een antwoord op het Lokaal Sportakkoord van tachtig organisaties. Zo kunnen we tien jaar vooruit: we hebben een duidelijk kompas voor ons beleid en een groot investeringsprogramma.”

Politieke avond
Het voorstel wordt naar verwachting beeldvormend behandeld tijdens de politieke avond van 19 september.