Sporthal 't Rikkenhage. Archieffoto: Jan Hendriksen

Sporthal 't Rikkenhage. Archieffoto: Jan Hendriksen

B en W melden raad: plannen nieuwe sporthal zijn te duur

Politiek Borculo Ruurlo

BORCULO/RUURLO - Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om het college opdracht te geven om de geschatte realisatiekosten van de nieuwe sporthal van bijna 16 miljoen omlaag te brengen naar 12,5 miljoen (exclusief alternatieve verkeersinfrastructuur), door het Programma van Eisen voor de locatie De Meene aan te passen. Daarnaast vraagt het college 482.000 euro beschikbaar te stellen voor onderhoud en reparatie van de huidige sporthal ’t Rikkenhage, zodat deze in ieder geval tot en met 2028 veilig te gebruiken is.

Op 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad locatie De Meene aangewezen voor een nieuwe sporthal in Ruurlo met als uitgangspunt vier zaaldelen. Op de locatie De Meene moet onder andere een optie worden uitgewerkt met respect voor de natuur en moet worden nagegaan of alternatieve aanrijroutes en ingang van het sportcomplex mogelijk zijn. De raad heeft ook gevraagd om geïnformeerd te worden voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. Dat moment is nu aangebroken.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Er is na het besluit door de raad het afgelopen jaar veel onderzocht rondom de nieuwe sporthal. Ook zijn er met een aantal buurtbewoners goede gesprekken gevoerd over alternatieven voor de verkeersinfrastructuur. De nieuwe kostenberekeningen voor de realisering van de nieuwe sporthal komen, onder andere door stijgende prijzen en loonkosten, maar liefst uit op bijna 16 miljoen euro. Dat is nog exclusief de 1,1 miljoen die nodig is voor de alternatieve infrastructuur. Dat bedrag vinden wij in relatie tot het gehele sportlandschap in Berkelland niet te verantwoorden. Daarom leggen wij de gemeenteraad voor om het Programma van Eisen aan te laten passen en 12,5 miljoen hiervoor als uitgangspunt te nemen.”

Het aanpassen van het Programma van Eisen, dat tot nu toe uitgegaan is van vier zaaldelen, zal gebeuren in nauwe afstemming met de gebruikers en Stichting Zwembad Ruurlo (SZR). Meerdere scenario’s zijn uiteraard mogelijk.

In het onlangs uitgevoerde onderzoek naar zwembaden en binnensportaccommodaties in het kader van de sport- en beweegvisie wordt geconstateerd dat een totaal van vier zaaldelen voor Ruurlo, ook in vergelijking met de andere kernen relatief hoog is.

Het voorstel wordt door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke avond op 5 september.