Energieloket Achterhoek zal ook in 2024 voor inwoners van Oost Gelre het aanspreekpunt blijven voor subsidieregelingen. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Energieloket Achterhoek zal ook in 2024 voor inwoners van Oost Gelre het aanspreekpunt blijven voor subsidieregelingen. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Energieloket Achterhoek blijft aanspreekpunt subsidie

Politiek Oost Gelre

Gebruik is verdubbeld

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het Energieloket Achterhoek blijft de uitvoering van twee subsidieregelingen uitvoeren. Dat zegt de gemeente Oost Gelre. Het Energieloket voert sinds 1 januari 2022 namens de gemeente twee regelingen uit; de subsidieregeling verduurzamen woningen Oost Gelre en de toekomstbestendig wonen lening. Het loket voldoet aan de verwachtingen en zal ook na december 2023 de opdrachten uitvoeren.

“Onze inwoners voeren regelmatig gesprekken met het energieloket en de uitvoering van de regeling stemt tot tevredenheid bij de verschillende partijen”, geeft wethouder Bart Porskamp aan. “Daarnaast blijkt uit rapportages dat, sinds de regelingen door het loket worden uitgevoerd, het gebruik van verschillende diensten bij meerdere producten is verdubbeld.” De gemeente verstrekt dan ook een bedrag van 36.512,- euro subsidie aan het loket om de regelingen uit te blijven voeren. Het energieloket wilde, gelet op haar bedrijfsvoering, tijdig weten of uitvoering van de regelingen namens de gemeente ook in 2024 gewenst is. Dat is dus gelukt.

Voorwaarden
De subsidieregeling verduurzamen woningen moet worden aangevraagd voordat er begonnen wordt met het uitvoeren van de maatregelen. Na uitvoering kan de subsidie niet meer toegekend worden. Als je zelf de verbeteringen uitvoert, komen alleen de materiaalkosten in aanmerking voor subsidie. Een maatwerkadvies, waarin de huidige en toekomstige energieindex wordt bepaald, is verplicht. De toekomstbestendig wonen lening bestaat uit meerdere varianten en gaat om een lening voor bestaande bouw en aanhorigheden zoals schuren. Er moet altijd minimaal 1 energiemaatregel getroffen worden en de lening bedraagt maximaal 50.000 euro. 

Meer informatie is te vinden op www.energieloketachterhoek.nl.