Tientallen ouders luisteren naar het verhaal van Peter Dooijeweerd. Hij kon de onrust bij de ouders echter niet wegnemen. Foto: Kyra Broshuis

Tientallen ouders luisteren naar het verhaal van Peter Dooijeweerd. Hij kon de onrust bij de ouders echter niet wegnemen. Foto: Kyra Broshuis

Ouders Willibrordus Groenlo boos en bezorgd

Politiek Groenlo

‘Het is een welles nietes spelletje met de gemeente’ 

GROENLO - Onrust bij het team maar vooral bij de ouders van de (toekomstige) leerlingen van de Willibrordusschool nu het IKC/de nieuwbouw vooralsnog niet doorgaat. Op 5 september maakte de gemeente Oost Gelre bekend dat ze de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting IKC Willibrordus heeft beëindigd. Een jaar geleden werd die overeenkomst gesloten. 

Volgens de gemeente is het krediet dat de gemeenteraad in 2021 beschikbaar heeft gesteld niet meer toereikend en kwam er geen overeenstemming over een alternatieve invulling van het project. De gemeente stelt vanaf januari dit jaar in overleg te zijn geweest met de stichting over een alternatieve invulling van het project. “Wij hebben hierbij aangegeven dat er ook een mogelijke invulling is zonder gymzaal. De stichting heeft een alternatief huisvestingsconcept aangedragen, maar in dit plan was de oppervlaktebebouwing van de school (fors) groter geworden en voldeed de gymzaal niet aan de gestelde uitgangspunten. Daarnaast is het onduidelijk of het binnen het budget past. De gemeente heeft hierop om een financiële onderbouwing gevraagd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is deze niet aangeleverd. Ondanks diverse gesprekken, is de stichting niet bereid om de volledige exploitatie van de gymzaal voor haar rekening te nemen, zoals dat in de huidige situatie het geval is. Voorwaarde van de gemeente bij een nieuw te bouwen gymzaal is dat de exploitatie hiervan volledig bij de school ligt. Dat geldt niet alleen voor de Willibrordusschool, maar voor alle scholen met een gymzaal in de gemeente”, zo zei wethouder Dusseldorp.

Feitelijk onjuist
De overkoepelende Delta Stichting liet weten het besluit van de gemeente ‘onbestaanbaar’ te vinden. Afgelopen woensdag was er een informatieavond voor de ouders. Ook het team van de Willibrordus en enkele raadsleden waren aanwezig. “Wij hebben de behoefte om onze kant van het verhaal te vertellen”, zo start Peter Dooijeweerd, voorzitter College van Bestuur van Delta, de avond. “De verklaring van de gemeente over de opzegging is op een aantal punten feitelijk onjuist. Het is beschadigend doordat er gesuggereerd wordt dat wij onprofessioneel zouden hebben gehandeld. Wij willen graag een eerlijke en met feiten onderbouwde toelichting geven op het proces. Op 16 juni hebben wij een brief van de gemeente ontvangen met een afwijzing van het gepresenteerde plan omdat het niet past binnen de gestelde kaders. Het plan kost € 5.105.700 en het beschikbare krediet vanuit de raad is € 4.919.045,-. De school zou iets groter worden dan afgesproken, 1313 m2 in plaats van 1090 m2 maar wel met inpandige technische ruimte en een kleinere gymzaal.”

Exploitatie van de gymzaal
Dooijeweerd heeft bij de gemeente aangegeven dat er € 210.000 bezuinigd kan worden door minder zonnepanelen te plaatsen. Ook de post onvoorzien zou van € 200.000 naar € 175.000 kunnen. “Een totale reductie van 235.000 euro waarmee we op een totaal van 4.870.700 euro komen, dus binnen het beschikbare budget van 4.919.045 euro. “We hebben onze partner SBM, een advies- en managementbureau voor de bouw- en vastgoedsector, gevraagd om voor 1 september de stukken aan te passen zodat die opnieuw aan de gemeente voorgelegd kunnen worden. Ook hebben we gezegd dat we voor 10 jaar de exploitatie van de gymzaal op ons wilden nemen. Wat ons betreft was de weg daarmee vrij voor vervolgstappen. Ik heb laten weten dat ik van 10 juli tot medio augustus afwezig was. Er lag dus een voorstel dat binnen het budget past mét een bijdrage voor de exploitatie. We kregen in juli bericht dat we tot 15 augustus met een nieuw en beter voorstel kunnen komen. Op 5 september kwam de gemeente met het persbericht en wij kregen de officiële brief pas op 8 september. We hebben dus ook niet de kans gehad om de ouders en het team van tevoren te informeren.”

Politiek op haar slechts
Het gewijzigde sportaccommodatiebeleid in de gemeente ligt volgens Dooijeweerd ten grondslag aan de veranderde houding van de gemeente. “Als ze dat eerlijk hadden gezegd, hadden we daar wat mee gekund. Er is gezocht naar redenen. Er gaat nu geen nieuwbouw komen en áls die er straks wel komt, gaat dat veel duurder worden en ook nog eens zonder gymzaal. Dan zijn we jaren verder en dat zit ons heel erg dwars. Dit is politiek op haar aller slechtst.”

Met de uitleg wordt de onvrede bij de aanwezige ouders niet weggenomen. Een ouder zegt dat het team niet op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt en dat veel ouders zich terugtrekken en een andere school voor hun kinderen zoeken. Een andere ouder zegt dat het nu uitdraait op een welles nietes spelletje. “Jullie moeten er samen uitkomen. Waarom eisen jullie niet van de gemeente dat de overeenkomst nagekomen wordt?” Het vertrouwen is weg, zo laat een ouder weten. “Hier schieten we niets mee op. Ga met de gemeente in overleg, eventueel met een mediator.” Dooijeweerd benadrukt dat de gemeente opgezegd heeft. “Niet wij. Maar we staan er nog steeds voor open om voor 4.9 miljoen te gaan bouwen. Een petitie van de ouders, zoals hier vanavond geopperd is, kan zeker helpen.” Veel ouders vragen zich af hoelang het gebouw waar de school nu tijdelijk in zit, de voormalige Watermolenschool, nog geschikt is. “Het is hier soms bloedheet en voldoet echt niet meer. Hier kun je de kinderen niet met goed fatsoen onderbrengen.”

Laatste poging
Het laatste woord is aan Dooijeweerd. “Wij doen een laatste poging en sturen een brief naar de gemeenteraad met de oproep het besluit van B&W terug te draaien. Als dat niet lukt, zullen de consequenties van de eenzijdige beëindiging verrekend moeten worden. Het is hopelijk duidelijk dat wij nog steeds vol gaan voor een nieuw gebouw. Hopelijk kunnen we straks zeggen dat alles toch nog goed gekomen is.” 

Wethouder Ellen Dusseldorp laat weten geen uitnodiging te hebben ontvangen voor de bijeenkomst van afgelopen woensdag. Ze geeft aan dat er, voordat de beëindigingsbrief op de post ging, telefonisch contact is geweest met Delta. “In dat gesprek heeft Delta aangegeven dat zij eerst schriftelijk gingen reageren. Daar wachten we nog op. Zoals in ons persbericht van 6 september vermeld staat, hebben we de intentie er samen met Delta uit te komen en willen opnieuw om de tafel.”

Wordt dus vervolgd.